Gå direkt till innehållet
Valikko

Handlingar i bokslutsanmälan till handelsregistret

Enligt lag måste företag lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Lämna in bokslutet till handelsregistret även om företaget inte bedriver någon verksamhet.

Lämna inte in icke-fastställda bokslut till handelsregistret. Specifikationer till balansräkningen lämnas inte in till handelsregistret.

Observera att räkenskapsperioden för bokslutet måste vara samma som företagets registrerade räkenskapsperiod.

Kontrollera att bokslutet har daterats och undertecknats.

Du måste lämna in följande uppgifter och handlingar:

  1. Datum för fastställande av bokslut
  2. Bolagsstämmans eller andelsstämmans beslut om företagets vinst
  3. Resultaträkning
  4. Balansräkning
  5. Uppgifter som ska lämnas in i bilagor till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen (noter). I noterna måste du anteckna till exempel uppgift om hur många personer som i genomsnitt har varit i företagets tjänst under räkenskapsperioden.
  6. Datera och underteckna bokslutet

Du kan också behöva följande handlingar:

  1. Revisionsberättelse och revisionsanteckning
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Finansieringsanalys
  4. Koncernbokslut (om det ingår i företagets bokslut), koncernrevisionsberättelse och eventuell koncernfinansieringsanalys.

Revisionsanteckning innebär en anteckning som revisorn gör på bokslutet och som hänvisar till revisionsberättelsen.

Obs! Bifoga inte till din anmälan filer med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Om du lämnar in bokslutshandlingar för aktiebolag eller andelslag för sent till registret (det vill säga senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång), skickar Patent- och registerstyrelsen en faktura på 85 euro för förseningen.

Hur anmäler jag?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de bokslutshandlingar som behövs.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in och den anmälningshandling som tjänsten skapar är offentliga och tillgängliga för alla. Fyll inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Aktiebolag kan också lämna in sitt bokslut till handelsregistret i elektroniskt IXBRL-format. Gå till anvisningen Elektroniskt bokslut för aktiebolag.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in bokslut till handelsregistret.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersblankett.

Mer information i lagstiftningen

Läs mer i följande lagar, förordningar och föreskrift i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion Uppdaterad 30.08.2022