Gå direkt till innehållet
Meny

Hur lämnar jag in bokslut till handelsregistret på pappersblankett?

Enligt lag måste företag lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Företagen måste lämna in bokslutet för varje räkenskapsperiod även om de inte har bedrivit någon verksamhet. Lämna inte in icke-fastställda bokslut till handelsregistret.

Observera att räkenskapsperioden för bokslutet måste vara samma som företagets räkenskapsperiod som är registrerad i handelsregistret.

Lämna in alla bokslutshandlingar i din anmälan. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Vem lämnar in?

Anmälan undertecknas av företagets ansvarsperson som är antecknad i handelsregistret eller av ett ombud som ansvarspersonen har befullmäktigat. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga fullmakt.

Vad kostar det?

Om du lämnar in bokslutet på pappersblankett, är behandlingsavgiften 100 euro. Patent- och registerstyrelsen skickar en faktura. Betala inte behandlingsavgiften i förväg. Det är gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Obs! Om du lämnar in bokslutet till registret för sent, det vill säga senare än inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång, skickar PRS en faktura på 100 euro för förseningen.

Hur lämnar jag in anmälan på pappersblankett?

Lämna in anmälan med blanketten för bokslutsanmälan och bifoga alla bokslutshandlingar. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Spara blanketten på din dator innan du fyller i den.

Öppna blanketten Bokslutsanmälan till handelsregistret (observera, att avgiften är 100 euro när du anmäler på pappersblankett) (pdf, 0.1 MB).

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten, och alla de bokslutshandlingar som ska registreras, i samma försändelse per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH.

Vad händer efter registrering?

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga för alla i informationstjänsten Virre som Patent- oh registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024