Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag och andelslag: bokslut till handelsregistret

Här hittar du anvisningar för följande företagsformer för att lämna in bokslut till handelsregistret:

  • aktiebolag, publikt aktiebolag, andelslag eller andelsbank
  • försäkringsaktiebolag
  • publikt försäkringsaktiebolag
  • ömsesidigt försäkringsbolag
  • publikt ömsesidigt försäkringsbolag
  • europabolag.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Ange personbeteckning och hemadress endast om så särskilt begärs. Bifoga inte till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter. Läs våra anvisningar om hur du kan skydda dig och ditt företag mot bedrägerier.


Vem lämnar in?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. En likvidator undertecknar anmälan om det är fråga om en slutredovisning efter likvidation. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer på ytj.fi om att underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Någon annan kan fylla i bokslutsanmälan utan auktorisering och efter det be undertecknaren underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan som någon annan fyllt i.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan auktorisera någon annan att underteckna anmälan. En likvidator kan auktorisera om det är fråga om att anmäla en slutredovisning efter likvidation. Läs mer på ytj.fi om att auktorisera via e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om du lämnar in bokslutet senare, är avgiften 100 euro. Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar en faktura. Betala inte avgiften i förväg. Gå till anvisningen Bokslut lämnas in för sent.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Lämna in alla bokslutshandlingar i din anmälan. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in och den anmälningshandling som tjänsten skapar är offentliga och tillgängliga för alla. Fyll inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Aktiebolag kan också lämna in sitt bokslut till handelsregistret i elektroniskt IXBRL-format. Gå till anvisningen Elektroniskt bokslut för aktiebolag.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersblankett.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning, kan du lämna in en e-anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj "Bokslut" som ärende som ska anmälas. Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketten och bokslutshandlingarna som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Vad händer efter registrering?

Bokslut som du lämnar in via e-tjänsten på ytj.fi kan registreras automatiskt. 

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga för alla i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.05.2024