Företagets bokslut lämnas in för sent till handelsregistret

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Till exempel aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslutet till handelsregistret för varje räkenskapsperiod.

Företag måste lämna in bokslutet även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner. Gå till anvisningen Bokslut för icke-verksamma företag.

Det är företagets ansvar att lämna in bokslutet inom utsatt tid. När bokslutet ska lämnas in beror på företagsformen. Se när bokslutet ska lämnas in enligt företagsform.

Om du inte hinner lämna in bokslutet i tid, lämna in bokslutet utan dröjsmål till handelsregistret.

Lämna in anmälan på pappersblanketten för registrering av bokslut. Det är inte möjligt att lämna in en e-anmälan. Gå till anvisningen Bokslut direkt till handelsregistret.

Observera följande om företaget inte lämnar in sitt bokslut trots Patent- och registerstyrelsens (PRS) uppmaningar:

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften är 85 euro om du lämnar in bokslutet till handelsregistret för sent.

Avgiften gäller bokslut för räkenskapsperioder som går ut 1 januari 2019 eller senare.

Obs! Betala inte avgiften i förväg. PRS skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Det är gratis att komplettera bokslutet.

Gå till anvisningen Bokslut direkt till handelsregistret.


Utskriftsversion
Uppdaterad 11.04.2022