Bokslut till handelsregistret

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Se inlämningstiden för bokslut i tidslinjen nedan. Via länkarna hittar du anvisningar, som också finns i menyn till vänster.

Följande företag behöver inte lämna in bokslutet till handelsregistret:

  • bostadsaktiebolag
  • bostadsrättsföreningar
  • bostadsandelslag
  • ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Enskilda näringsidkare (företagare med firma) behöver vanligen inte lämna in bokslutet till handelsregistret.

Lämna in bokslut inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång

Aktiebolag och andelslag

Även: andelsbanker, sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag

Lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen till Skatteförvaltningen. Uppgifterna förmedlas till handelsregistret.

Gå till anvisningen Bokslut tillsammans med skattedeklarationen till handelsregistret.

Handelsregistret

När bokslutet har registrerats, får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller.

Lämna in bokslut inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång

Filialer

Gå till anvisiningen Filial: bokslut till handelsregistret.

Även: sparbanker, försäkringsföreningar, hypoteksföreningar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Gå till anvisningen Bokslut till handelsregistret.

Handelsregistret

När bokslutet har registrerats, får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller.

Enskilda näringsidkare

Om vissa krav uppfylls, lämna in bokslutet till handelsregistret.

Gå till anvisningen Bokslut till handelsregistret.

Öppna bolag, kommanditbolag

Om vissa krav uppfylls, lämna in bokslutet till handelsregistret.

Gå till anvisningen Bokslut till handelsregistret.

Cirka 6,5 månader efter att räkenskapsperioden gått ut

Aktiebolag och andelslag

Bokslutet har inte kommit in till handelsregistret.

Gå till anvisningen Bokslut till handelsregistret.

Handelsregistret

Företaget kan få en påminnelse från oss om företagets räkenskapsperiod och uppdaterade adressuppgifter har registrerats i handelsregistret.

Läs mer om påminnelsen i vårt kundmeddelande.

Lämna in bokslut inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång

Aktiebolag och andelslag

Även: publika aktiebolag och andelsbanker

I följande fall:

  • Om bokslutet inte har lämnats in till handelsregistret tillsammans med skattedeklarationen.
  • Om beskattningsperioden har gått ut och det inte längre är möjligt att lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen.

Gå till anvisningen Bokslut till handelsregistret.

Även: försäkringsaktiebolag, publika försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, publika ömsesidiga försäkringsbolag och europabolag.

Gå till anvisningen Bokslut till handelsregistret.

Handelsregistret

När bokslutet har registrerats, får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller.

Mer än 8 månader efter att räkenskapsperioden gått ut

Alla företagsformer

Bokslutet har inte lämnats in i tid. Lämna in bokslutet utan dröjsmål.

Gå till anvisningen Företagets bokslut lämnas in för sent till handelsregistret.

Handelsregistret

Du måste betala en avgift för att lämna in bokslutet.

Vi debiterar en behandlingsavgift för registrering av ett försenat bokslut även om ditt företag inte hade fått en påminnelse före tidsfristen gått ut.
Läs mer om påminnelsen i vårt kundmeddelande.

När bokslutet har registrerats, får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller.

1 år efter att räkenskapsperioden gått ut

Aktiebolag och andelslag

Du har inte lämnat in bokslutet till handelsregistret. Företaget kan strykas ur handelsregistret.

Gå till anvisningen PRS stryker ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut.

Handelsregistret

Du får ett uppmaningsbrev till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.