Lämna in bokslut till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi

Bokslut till handelsregistret

Enligt lag måste företag lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Det är företagets ansvar att se till att anmälan innehåller alla lagstadgade bokslutshandlingar.

Lämna in bokslutet till handelsregistret även om företaget inte bedriver någon verksamhet. Lämna inte in icke-fastställda bokslut till handelsregistret.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) antecknar i företagets handelsregisteruppgifter att bokslutet har registrerats. När bokslutet har registrerats får du också ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutshandlingarna är tillgängliga i vår informationstjänst Virre.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Vilka företagsformer ska lämna in bokslut till handelsregistret?

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret.

Se inlämningstiden för bokslut i tidslinjen nedan. Via länkarna hittar du anvisningar, som också finns i menyn till vänster.

Vilka företagsformer ska inte lämna in bokslut till handelsregistret?

Följande företag behöver inte lämna in bokslutet till handelsregistret:

  • bostadsaktiebolag
  • bostadsrättsföreningar
  • bostadsandelslag
  • ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Enskilda näringsidkare (företagare med firma) behöver vanligen inte lämna in bokslutet till handelsregistret.

Räkenskapsperioden har gått ut

Aktiebolag och andelslag

Lämna in bokslutet direkt till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi först efter att bokslutet har fastställts vid bolagsstämman eller andelsstämman.

Gå till anvisningen Aktiebolag och andelslag: bokslut till handelsregistret.

Gå till anvisningen Bokslut tillsammans med skattedeklarationen till handelsregistret.

Handelsregistret

När bokslutet har registrerats, får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Lämna in bokslut inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång

Filialer

Gå till anvisningen Filial: bokslut till handelsregistret.

Även: sparbanker, försäkringsföreningar, hypoteksföreningar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Gå till anvisningen Övriga företagsformer: bokslut till handelsregistret.

Handelsregistret

När bokslutet har registrerats, får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller.

Enskilda näringsidkare

Om vissa krav uppfylls, lämna in bokslutet till handelsregistret.

Gå till anvisningen Enskilda näringsidkare (företagare med firma): bokslut till handelsregistret.

Öppna bolag, kommanditbolag

Om vissa krav uppfylls, lämna in bokslutet till handelsregistret.

Gå till anvisningen Öppna bolag och kommanditbolag: bokslut till handelsregistret.

Cirka 6,5 månader efter att räkenskapsperioden gått ut

Aktiebolag och andelslag

Bokslutet har inte lämnats in till handelsregistret.

Gå till anvisningen Aktiebolag och andelslag: bokslut till handelsregistret.

Handelsregistret

Företaget kan få en påminnelse från oss om företagets räkenskapsperiod och uppdaterade adressuppgifter har registrerats i handelsregistret.

Lämna in bokslut inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång

Aktiebolag och andelslag

Lämna in bokslutet till handelsregistret först efter att bokslutet har fastställts vid bolagsstämman eller andelsstämman.

Gå till anvisningen Aktiebolag och andelslag: bokslut till handelsregistret.

Handelsregistret

När bokslutet har registrerats, får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller.

Mer än 8 månader efter att räkenskapsperioden gått ut

Alla företagsformer

Bokslutet har inte lämnats in i tid. Lämna in bokslutet utan dröjsmål.

Gå till anvisningen Företagets bokslut lämnas in för sent till handelsregistret.

Handelsregistret

Du måste betala en avgift för att lämna in bokslutet.

Vi tar ut en behandlingsavgift för ett försenat bokslut även om ditt företag inte har fått någon påminnelse innan tidsfristen gått ut.

Gå till anvisningen Företagets bokslut lämnas in för sent till handelsregistret.

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller.

1 år efter att räkenskapsperioden gått ut

Aktiebolag och andelslag

Du har inte lämnat in bokslutet till handelsregistret. Företaget kan strykas ur handelsregistret eller försättas i likvidation.

Gå till anvisningen PRS stryker ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut.

Handelsregistret

Du får ett uppmaningsbrev till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.