Gå direkt till innehållet
Meny

Övriga företagsformer: bokslut till handelsregistret

Här hittar du anvisningar för följande företagsformer för att lämna in bokslut till handelsregistret:

  • sparbank
  • försäkringsförening
  • hypoteksförening
  • europeisk ekonomisk intressegruppering.

När lämnar jag in bokslutet?

Lämna in bokslutet till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vem lämnar in?

Företagets ansvarsperson som är antecknad i handelsregistret undertecknar anmälan. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer på ytj.fi om att underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Någon annan kan fylla i bokslutsanmälan utan auktorisering och efter det be undertecknaren underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan som någon annan fyllt i. Öppnas i en ny flik

Den som har rätt att underteckna anmälan kan auktorisera någon annan person att underteckna anmälan. Läs mer på ytj.fi om att auktorisera via e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Det finns mer information om personer som har rätt att underteckna anmälan i 14 § i företags- och organisationsdatalagen. Läs mer i 14 § i företags- och organisationsdatalagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar kan inte underteckna och auktorisera via e-tjänsten på ytj.fi. Lämna in anmälan på pappersblankett.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi. Om du lämnar in bokslutet på pappersblankett, är behandlingsavgiften 100 euro. Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar en faktura. Betala inte behandlingsavgiften i förväg.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in och den anmälningshandling som tjänsten skapar är offentliga och tillgängliga för alla. Fyll inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik


Obs! Det är inte möjligt för europeiska ekonomiska intressegrupperingar att lämna in en anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. I sådant fall lämna in anmälan på pappersblankett. Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningarna för pappersblankett.

Vad händer efter registrering?

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga för alla i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024