Gå direkt till innehållet
Meny

Företag som inte lämnat in sitt bokslut har strukits ur handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har avregistrerat aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte har lämnat in sitt bokslut.

Avregistrerade företag

Se listan över de avregistrerade företagen (29.5.2024) på prh.fi.

De företag som var med i avregistreringsförfarandet fick ett uppmaningsbrev av PRS i december 2023. I brevet uppmanades företagen att lämna in sina bokslutsuppgifter inom utsatt tid.

I januari 2024 gjorde PRS en anteckning om uppmaningsbrevet i företagets handelsregisteruppgifter och publicerade en kungörelse i Officiella tidningen. I kungörelsen uppmanade PRS företagen att lämna in sina bokslutsuppgifter senast 7 maj 2024.

Därtill informerade vi om avregistreringsförfarandet via flera olika kommunikationskanaler.

De företag som har avregistrerats lämnade inte in sitt bokslut till handelsregistret inom utsatt tid. Avregistrering ur handelsregistret grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §).

Vad innebär avregistrering?

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Läs mer om avregistrering.

Kontakta handelsregistrets rådgivning för mer information, se kontaktuppgifterna i slutet av meddelandet.

För mer information om skattepåföljder kontakta Skatteförvaltningen. Gå till Skatteförvaltningens kontaktuppgifter på vero.fi.Öppnas i en ny flik

Avregistrerade företag kan överklaga hos Helsingfors förvaltningsdomstol

Företag som avregistrerats ur handelsregistret kan söka ändring i beslutet genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

PRS har skickat beslutet med besvärsanvisning till företagets adress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Läs mer om sökande av ändring.

Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–15.00

Utskriftsversion Uppdaterad 31.05.2024