Gå direkt till innehållet
Meny

Återregistrering av företag som avregistrerats från och med 2023

Den här anvisningen är avsedd för företag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret från och med början av 2023.

PRS har strukit företaget ur handelsregistret eftersom det trots uppmaningar inte har lämnat in begärda bokslutshandlingar.

Vid avregistreringen har PRS iakttagit förfarandet enligt 20 kap. 5 § i aktiebolagslagen eller 23 kap. 5 § i lagen om andelslag. Enligt paragraferna kan PRS avregistrera företaget trots att det inte kan visas att företaget har tagit emot uppmaningen.

PRS har skickat beslutet med besvärsanvisning till den adress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Hur kan jag söka ändring i PRS beslut?

PRS tar inte emot överklaganden som rör beslutet. Företaget kan söka ändring i beslutet genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Gå in på webbplatsen för Helsingfors förvaltningsdomstol.Öppnas i en ny flik

Yrkande på rättelse av PRS fel

Om PRS har gjort ett fel under förfarandet, kan du lämna ett yrkande på rättelse av felet till PRS. Ett sådant fel kan uppstå till exempel om PRS har registrerat en bokslutsanmälan på ett felaktigt FO-nummer. Det kan inte betraktas som fel om företaget inte har tagit emot några uppmaningar som gäller förfarandet.

Lämna in ett skriftligt och undertecknat yrkande per e-post till valvonta@prh.fi eller per post till Patent- och registerstyrelsen, Företag och sammanslutningar/Juridiska enheten, 00091 PRH.

Mer information i lagstiftningen

  • Aktiebolagslag (21.7.2006/624): 8 kap. 10 § samt 20 kap. 2, 4, 5 och 6 §
  • Lag om andelslag (14.6.2013/421): 8 kap. 10 § samt 23 kap. 2, 4, 5 och 6 §
  • Bokföringslag (30.12.1997/1336): 3 kap. 9 §
  • Förvaltningslag: 50–53 §
  • Lag om rättegång i förvaltningsärenden (5.7.2019/808): 122 § 3 mom.
Utskriftsversion Uppdaterad 04.12.2023