Gå direkt till innehållet
Meny

PRS stryker ur handelsregistret eller försätt i likvidation aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut

Alla aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslutet till handelsregistret för varje räkenskapsperiod. Företag måste lämna in bokslutet även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan uppmana företaget att lämna in sitt bokslut till handelsregistret vid äventyr att företaget försätts i likvidation eller stryks ur handelsregistret om det inte har lämnat in bokslutet inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

Om du trots våra uppmaningar inte lämnar in bokslutet, stryker vi företaget ur handelsregistret eller försätter det i likvidation. Vi försätter på ansökan företaget i likvidation om vi får en redogörelse om att företagets tillgångar räcker till för att betala likvidationskostnaderna eller någon annan tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna.

Vilka steg ingår i avregistreringsförfarandet?

  1. PRS skickar ett uppmaningsbrev per post till företagets adress som finns i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. I uppmaningsbrevet till företaget ber vi företaget att lämna in sitt bokslut inom tre veckor.
  2. Om företaget trots uppmaningen inte lämnar in bokslutet till handelsregistret, publicerar PRS uppmaningen i Officiella tidningen och antecknar uppmaningen i företagets handelsregisteruppgifter. PRS skickar företaget ett handelsregisterutdrag om registreringen. I uppmaningen ber vi företagets ägare och borgenärer att framföra anmärkningar om företagets avregistrering eller eventuell likvidation. Företaget har tre och halv (3,5) månader att lämna in sitt bokslut till handelsregistret.
  3. PRS stryker företaget ur handelsregistret eller försätter företaget i likvidation om det inte lämnar in sitt bokslut inom den utsatta tiden.

Om posten skickar tillbaka uppmaningsbreven, skickar PRS uppmaningarna till företagets ansvarsperson. Om ansvarspersonen inte nås, publiceras informationen genom offentlig delgivning på webbplatsen prh.fi.

Gå till sidan Offentliga delgivningar.

Se de olika stegen i avregistreringsförfarandet i vårt flödesschema.

Vilka följder har avregistrering för företag?

Ett företag kan inte bedriva företagsverksamhet om det stryks ur handelsregistret. Läs mer om följderna av avregistrering.

Hur ansöker jag om återregistrering av ett avregistrerat företag i handelsregistret?

Via länkarna nedan hittar du närmare anvisningar:

Företag som avregistrerats före 2023
Företag som avregistrerats från och med 2023

Mer information i lagstiftningen

Avregistrering:

  • aktiebolagslagen: 20 kap. 2 §, 4 §, 5 § och 6 §
  • lagen om andelslag: 23 kap. 2 §, 4 §, 5 § och 6 §.

Bokslutsanmälan till handelsregistret:

  • bokföringslagen: 3 kap. 9 §
  • aktiebolagslagen: 8 kap. 10 §
  • lagen om andelslag: 8 kap. 10 §.

Länkar till bokföringslagen, aktiebolagslagen och lagen om andelslag finns på sidan Lagstiftning. Läs mer i lagstiftningen.

Utskriftsversion Uppdaterad 19.12.2023