Gå direkt till innehållet
Valikko

PRS stryker ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut

Alla aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslutet till handelsregistret för varje räkenskapsperiod. Företag måste lämna in bokslutet även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan uppmana företaget att lämna in sitt bokslut till handelsregistret vid äventyr att företaget försätts i likvidation eller stryks ur handelsregistret om det inte har lämnat in bokslutet inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

Om du trots uppmaningarna inte lämnar in bokslutet, stryker PRS företaget ur handelsregistret eller försätter det i likvidation.

PRS försätter företaget i likvidation om vi får en redogörelse om att företagets tillgångar räcker till för att betala likvidationskostnaderna eller någon annan tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna. Kontakta PRS och föreslå en likvidator om du vill att företaget ska försättas i likvidation.

Observera:

PRS avregistrerar även verksamma företag om de trots uppmaningar inte lämnar in sitt bokslut.

Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslut.

Vilka steg ingår i avregistreringsförfarandet?

  1. PRS skickar ett uppmaningsbrev till företaget och ber företaget att lämna in sitt bokslut inom tre veckor.
  2. Om företaget inte lämnar in bokslutet, publicerar PRS uppmaningen i Officiella tidningen och antecknar uppmaningen i företagets handelsregisteruppgifter. PRS skickar företaget ett handelsregisterutdrag om detta.

    Företaget ska inom tre och halv (3,5) månader lämna in bokslutet. PRS uppmanar företagets ägare och borgenärer att framföra sina anmärkningar om avregistrering eller eventuell likvidation.
  3. PRS avregistrerar företaget ur handelsregistret om företaget inte lämnar in sitt bokslut inom utsatt tid.

Företaget undviker avregistrering om du lämnar in bokslutet under stegen 1–2.

När du lämnar in bokslutet, får du ett handelsregisterutdrag om registrering av bokslutet. Om det finns en uppmaning i företagets handelsregisteruppgifter (se punkt 2 ovan), försvinner anteckningen automatiskt 150 dagar efter dess registrering.

Se de olika stegen i avregistreringsförfarandet i vårt flödesschema.

Vilka följder har avregistrering för företag?

Ett företag som har strukits ur handelsregistret kan inte bedriva företagsverksamhet. Läs mer om följderna av avregistrering.

Kan ett avregistrerat företag återregistreras?

Du kan ansöka om återregistrering av ditt företag. Gå till anvisningen Återregistrering av avregistrerat företag.

Hur vet jag att mitt företag är med i avregistreringsförfarandet?

Vi publicerar listor på prh.fi över företag som fått uppmaningar och avregistrerats. Du kan se vilka företag som är med i avregistreringsförfarandet på följande sidor:

Mer information i lagstiftningen

Avregistrering:

  • aktiebolagslagen: 20 kap. 2 §, 4 §, 5 § och 6 §
  • lagen om andelslag: 23 kap. 2 §, 4 §, 5 § och 6 §.

Bokslutsanmälan till handelsregistret:

  • bokföringslagen: 3 kap. 9 §
  • aktiebolagslagen: 8 kap. 10 §
  • lagen om andelslag: 8 kap. 10 §.

Länkar till bokföringslagen, aktiebolagslagen och lagen om andelslag finns på sidan Lagstiftning. Läs mer i lagstiftningen.

Utskriftsversion Uppdaterad 13.06.2023