Gå direkt till innehållet
Meny

Bokslut tillsammans med skattedeklarationen till handelsregistret

Du kan lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen om företagsformen är något av följande:

  • aktiebolag
  • andelslag
  • andelsbank och sparbank
  • ömsesidigt försäkringsbolag.

Andra företagsformer lämnar in bokslut direkt till handelsregistret. I menyn hittar du anvisningar enligt företagsform om hur bokslut ska lämnas in till handelsregistret.

Lämna in bokslutet till handelsregistret först efter att det har fastställts

Lämna in bokslutet direkt till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi först efter att bokslutet har fastställts vid bolagsstämman eller andelsstämman. På så vis säkerställer du att PRS får alla nödvändiga bokslutshandlingar till handelsregistret på en gång.


Följ Skatteförvaltningens anvisningar noggrant när du lämnar in bokslutet med skattedeklarationen

Bokslutet förmedlas inte från Skatteförvaltningen till PRS handelsregister om du inte noggrant följer Skatteförvaltningens anvisningar.

När bokslutet lämnas in exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar, förmedlas bokslutet till handelsregistret inom cirka en vecka.

Kontakta Skatteförvaltningen för mer information om att fylla i skattedeklarationen och att bifoga bokslutshandlingarna till skattedeklarationen. Gå till Skatteförvaltningens anvisningar om bokslut på vero.fi.Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om du lämnar in bokslutet senare, är avgiften 100 euro. PRS skickar en faktura. Betala inte avgiften i förväg. Gå till anvisningen Bokslut lämnas in för sent.

Vad händer efter registrering?

När bokslutet har registrerats i handelsregistret får du ett registerutdrag till företagets adress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga för alla i PRS informationstjänst Virre. Gå till tjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024