Gå direkt till innehållet
Meny

Enskilda näringsidkare (företagare med firma): bokslut till handelsregistret

Enskilda näringsidkare (företagare med firma) lämnar in bokslut endast om minst två av följande gränser har överskridits både under den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

  • omsättning 12 000 000 euro
  • balansomslutning 6 000 000 euro
  • antalet anställda i genomsnitt 50 personer.

Lämna in bokslutet till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vem lämnar in?

Enskilda näringsidkaren undertecknar anmälan. Läs mer på ytj.fi om att underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Någon annan kan fylla i bokslutsanmälan utan auktorisering och efter det be undertecknaren underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan som någon annan fyllt i.Öppnas i en ny flik

Enskilda näringsidkaren kan också auktorisera någon annan att underteckna anmälan. Läs mer på ytj.fi om att auktorisera via e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi. Om du lämnar in bokslutet på pappersblankett, är behandlingsavgiften 100 euro. Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar en faktura. Betala inte behandlingsavgiften i förväg.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in och den anmälningshandling som tjänsten skapar är offentliga och tillgängliga för alla. Fyll inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan på ytj.fi. Gå till anvisningarna för pappersblankett.

Vad händer efter registrering?

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024