Gå direkt till innehållet
Meny

Öppna bolag och kommanditbolag: bokslut till handelsregistret

Öppna bolag och kommanditbolag lämnar in bokslutsanmälan till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång endast om ett av följande tre krav uppfylls:

  1. Ett aktiebolag är bolagsman i det öppna bolaget eller ansvarig bolagsman i kommanditbolaget.
  2. Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, vars ansvariga bolagsman är ett aktiebolag, är bolagsman eller ansvarig bolagsman.
  3. Om minst två av följande gränser har överskridits under den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:
  • omsättning 12 000 000 euro
  • balansomslutning 6 000 000 euro
  • antalet anställda i genomsnitt 50 personer.

Vem lämnar in bokslutsanmälan?

För öppna bolag undertecknar någon av bolagsmännen anmälan, för kommanditbolag någon av de ansvariga bolagsmännen. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer på ytj.fi om att underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Någon annan kan fylla i bokslutsanmälan utan auktorisering och efter det be undertecknaren underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan som någon annan fyllt i. Öppnas i en ny flik

En bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag kan auktorisera någon annan att underteckna anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer på ytj.fi om att auktorisera via e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Det är inte möjligt att underteckna och auktorisera via e-tjänsten på ytj.fi om bolagsmannen är ett företag, en sammanslutning eller ett dödsbo. I sådant fall lämna in anmälan på vår blankett (se anvisningarna nedan).

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi. Om du lämnar in bokslutet på pappersblankett, är behandlingsavgiften 100 euro. Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar en faktura. Betala inte behandlingsavgiften i förväg.

Hur lämnar jag in bokslutsanmälan?

Lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in och den anmälningshandling som tjänsten skapar är offentliga och tillgängliga för alla. Fyll inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in anmälan om bolagsmannen är ett företag?

Det är inte möjligt att lämna in anmälan via e-tjänsten på ytj.fi om bolagsmannen är ett företag, en sammanslutning eller ett dödsbo. I sådant fall lämna in anmälan på vår blankett.

Skicka in din bokslutsanmälan med blanketten till handelsregistret antingen per post eller elektroniskt med vår webblankett.

När du skickar in din anmälan elektroniskt med vår webblankett, läs först våra anvisningar för pappersblanketter (se länken till anvisningarna nedan). Logga sedan in på webblanketten.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Gå till webblanketten Bokslut för öppet bolag eller kommanditbolag till handelsregistret.Öppnas i en ny flik

Gå till anvisningarna för pappersblankett.


Observera att om du lämnar in anmälan på vår blankett, är handläggningstiden längre jämfört med anmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

Vad händer efter registrering?

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024