Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag: digitalt bokslut till handelsregistret

Aktiebolag kan lämna in sitt bokslut till handelsregistret digitalt i IXBRL-format.

Digitala bokslut utarbetas med hjälp av IXBRL-språk (Inline eXtensible Business Reporting Language). I bokslut i IXBRL-format visas uppgifterna på ett enhetligt sätt enligt standarder och klassificeringar. Detta minskar bland annat risken för att väsentliga uppgifter saknas i bokslutet.

När anmäler jag?

Lämna in bokslutet till handelsregistret inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.

När du lämnar in ett bokslut digitalt till handelsregistret inom den utsatta tiden för skattedeklarationen, behöver du inte skicka bokslutet separat till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen får de digitala bokslutsuppgifterna som lämnats in inom utsatt tid automatiskt från Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Obs! Förfarandet medför inga ändringar i tidsfristerna för inlämning av uppgifter till Skatteförvaltningen. Om bolaget lämnar in sitt bokslut till handelsregistret efter den utsatta tiden för skattedeklarationen , måste bolaget eventuellt lämna in ett separat bokslut till Skatteförvaltningen. Gå till anvisningen Bokslut tillsammans med skattedeklarationen.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om du lämnar in bokslutet senare, är avgiften 100 euro. Gå till anvisningen Bokslut lämnas in för sent.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Digitala bokslut lämnas in till handelsregistret via bokföringsprogram som använder IXBRL-gränssnitt. Skicka alla nödvändiga handlingar i IXBRL-format via programmet. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Obs! Skicka alla handlingar i IXBRL-format via bokföringsprogrammet. Skicka inte handlingar till PRS eller Skatteförvaltningen som pdf-filer. Se även punkten nedan Hur kompletterar eller korrigerar jag bokslutet.

Hur följer jag handläggningen?

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Hur kompletterar eller korrigerar jag bokslutet?

Du kan komplettera och korrigera det digitala bokslutet som du lämnat in till handelsregistret. Skicka alla bokslutshandlingar på nytt i IXBRL-format via bokföringsprogrammet.

Obs! Skicka inte handlingar till PRS eller Skatteförvaltningen som pdf-filer.

Programvaruföretag: börja använda ett IXBRL-bokslutsgränssnitt

Det är möjligt att lämna in IXBRL-bokslut till handelsregistret om bokslutet skickas in med ett bokföringsprogram som använder PRS bokslutsgränssnitt.

Programvaruföretagen måste själva utveckla en tillräcklig funktion i sitt bokföringsprogram för att kunna skicka IXBRL-bokslut till handelsregistret.

Det är gratis att använda gränssnittet.

Läs mer om PRS bokslutsgränssnitt.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.06.2024