Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag och andelslag: Anmäl förmånstagaruppgifterna så att ditt företag inte avregistreras ur handelsregistret

Den här veckan skickade Patent- och registerstyrelsen (PRS) ett uppmaningsbrev till tusentals aktiebolag och andelslag som inte har anmält uppgifter om sina verkliga förmånstagare till handelsregistret. Företagen riskerar att senare bli avregistrerade ur handelsregistret om de trots uppmaningar inte anmäler förmånstagaruppgifterna inom utsatt tid och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation.

Alla aktiebolag och andelslag måste anmäla sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret. Skyldigheten gäller inte börsbolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Vem är verklig förmånstagare?

Verkliga förmånstagare är personer som utövar äganderätt eller ett bestämmande inflytande i företaget. Personen innehar antingen direkt eller genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier eller röstetal. Läs mer om förmånstagare.

Anmälan om förmånstagare måste lämnas in även om företaget inte har verkliga förmånstagare eller kännedom om dem.

Gör så här om du får ett uppmaningsbrev

Lämna in anmälan om förmånstagare inom den tid som anges i brevet så att företaget ska stå kvar i handelsregistret. Vi förlänger inte inlämningstiden.

Anmälan om förmånstagare är gratis.

Lämna in anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Observera att du kan lämna in anmälan på pappersblankett endast i undantagsfall. Läs våra anvisningar där du hittar en länk till e-tjänsten på ytj.fi.

Avregistrering ur handelsregistret eller försättande i likvidation grundar sig på aktiebolagslagen, lagen om andelslag och handelsregisterlagen. Läs mer om avregistreringsförfarandet.

EU-finansiering används för att genomföra förfarandet för avregistrering av företag som försummat att lämna in sin anmälan om förmånstagare.

För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning
E-post: neuvonta.kaupparekisteri(a)prh.fi
Tfn 029 509 5040, mån–fre kl. 9–15


Utskriftsversion Uppdaterad 05.06.2024