Gå direkt till innehållet
Meny

Nytt för företag: ny handledd etablering av aktiebolag infördes i e-tjänsten på ytj.fi

Vi utvecklar våra e-tjänster för att göra det enklare att lämna in anmälningar till handelsregistret. I e-tjänsten på ytj.fi infördes ett nytt handlett etableringspaket för aktiebolag som du kan använda för att starta aktiebolag på nätet. Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för bolaget.

I den nya handledda etableringen ska du utöver andra uppgifter ge lagstadgade uppgifter om de personer som utövar äganderätt eller ett bestämmande inflytande i bolaget, det vill säga uppgifter om så kallade verkliga förmånstagare. Således behöver du inte längre lämna in en separat anmälan om förmånstagare efter registreringen av ett nytt bolag. Läs mer om förmånstagare på prh.fi.

Också layouten på det handledda etableringspaketet har ändrats, och paketet är nu tillgängligt till exempel för användare med synnedsättning.

EU-finansiering har använts för att genomföra anmälningen av förmånstagaruppgifter som en del av den nya handledda etableringen.

Vad är ett handlett etableringspaket för aktiebolag?

Ett handlett etableringspaket är ett enklare och förmånligare sätt att starta aktiebolag på nätet.

Välj handlett etableringspaket om det bolag som startas inte har något aktiekapital, en bolagsordning i standardformat är tillräcklig och de anmälda personerna har finländsk personbeteckning.

Handlett etableringspaket för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi kostar 280 euro.

En elektronisk etableringsanmälan för aktiebolag är också tillgänglig

I e-tjänsten på ytj.fi kan du också starta aktiebolag genom att fylla i en etableringsanmälan, där du själv lägger till det upprättade avtalet om bolagsbildning och andra handlingar som separata filer.

Välj etableringsanmälan om du inte kan använda det handledda etableringspaketet för att starta aktiebolag.

Etableringsanmälan för aktiebolag kostar i e-tjänsten på ytj.fi 370 euro.


Gå till e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9–15
Tfn 029 509 5040


Utskriftsversion Uppdaterad 19.01.2024