Gå direkt till innehållet
Valikko

Handläggning av bokslut vid handelsregistret

Innehållet i de bokslutshandlingar som ska lämnas in till handelsregistret bestäms i lag. Anmälaren ansvarar för innehållet i anmälan. Handelsregistret granskar inte innehållet i handlingarna utan registrerar dem i den form som de har lämnats in.

Handelsregistret registrerar bokslutsanmälan och antecknar registreringen i företagets handelsregisteruppgifter. När bokslutshandlingarna har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Registrerade bokslutshandlingar är offentliga enligt lag. De är tillgängliga i vår informationstjänst Virre. Gå till informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Vi ger ut bokslutshandlingar också i form av massutlämnande till företag och myndigheter. Från dem sparar företag nyckeltal som finns i bokslut och använder dem för att skapa olika slags tjänster för sina kunder. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2022