Handläggning av bokslut vid handelsregistret

Vi granskar inte innehållet i bokslutet utan registrerar handlingarna i den form som de har lämnats in.

Registreringen av bokslutet antecknas i företagets handelsregisteruppgifter, och bokslutshandlingarna är tillgängliga som bilder i PDF-format.

Registrerade bokslutshandlingar är offentliga enligt lag och du kan beställa dem från olika tjänsteleverantörer eller läsa dem i olika tjänster. Bokslutsuppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre som PRS tillhandahåller. Gå till informationstjänsten Virre.

Vi ger ut handlingar också i form av massutlämnande till företag och myndigheter. Från bilderna sparar företag nyckeltal i boksluten och använder dem för att skapa olika slags tjänster för sina kunder. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.06.2021