Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsynsanmälan om förmånstagaruppgifter till PRS

Den här anvisningen gäller tillsynsmyndigheter, rapporteringsskyldiga och Finlands Advokatförbund enligt penningtvättslagen. Se även "Vem lämnar in tillsynsanmälan?" nedan.

Observera, att den här sidan innehåller inga anvisningar för att lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret. Gå till anvisningen för företag om att lämna in anmälan om förmånstagare.

Med en tillsynsanmälan rapporterar du brister och inkonsekvenser som du upptäckt i förmånstagaruppgifter som förts in i handelsregistret.

Tillsynsanmälan är gratis.

Obs! Lämna inte in en tillsynsanmälan, om företaget eller sammanslutningen ännu inte har lämnat in sin anmälan om förmånstagare till handelsregistret.

Jämför dina uppgifter med handelsregistrets uppgifter

Uppgiften om en inlämnad förmånstagaranmälan syns på kundens handelsregisterutdrag och i informationstjänsten Virre.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnar ut förmånstagaruppgifter som antecknats i handelsregistret i förmånstagarutdrag. Läs mer om informationstjänster och uppgifter om förmånstagare.

Jämför dina uppgifter om kundens förmånstagare med uppgifterna i handelsregistret.

Du behöver inte anmäla till PRS om kundens förmånstagaruppgifter inte har förts in i handelsregistret. Vi rekommenderar att du uppmanar dina kunder att lämna in förmånstagaranmälan utan dröjsmål.

Vad ska du göra om du upptäcker brister och inkonsekvenser i förmånstagaruppgifterna?

Om de i handelsregistret registrerade förmånstagaruppgifterna avviker från de uppgifter du innehar, gör på följande sätt:

  1. Säkerställ riktigheten av de uppgifter du innehar.
  2. Om du fortfarande anser att uppgifterna registrerade i handelsregistret är felaktiga eller bristfälliga efter att du har säkerställt dem, be dina kunder att uppdatera sina förmånstagaruppgifter i handelsregistret.
  3. Om kunden inte lämnar in förmånstagaranmälan inom en vecka, lämna in en tillsynsanmälan till PRS. Övervaka kundens uppgifter under den här tiden. Du kan också genast anmäla de upptäckta bristerna eller inkonsekvenserna till PRS.

Observera att inlämnande av tillsynsanmälan inte eliminerar eller minskar din skyldighet att identifiera kundens verkliga förmånstagare.

Vem lämnar in tillsynsanmälan?

Någon av följande aktörer enligt penningtvättslagen lämnar in tillsynsanmälan:

  • rapporteringsskyldiga (till exempel bank, advokatbyrå eller revisor)
  • tillsynsmyndigheter
  • Finlands Advokatförbund.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in tillsynsanmälan på vår blankett. Spara blanketten på din dator innan du fyller i och skriver ut den.

Öppna: Tillsynsanmälan om förmånstagaruppgifter (6 kap. 5 § i penningtvättslagen) (pdf, 0.7 MB)
Fyll i blanketten och skicka den

  • som pdf-fil via skyddad e-post eller
  • per post till

Patent- och registerstyrelsen
Företag och sammanslutningar/Juridiska enheten
00091 PRH

Om du skickar blanketten via skyddad e-post, välj "PRH Registratur" som mottagare. Skriv i rubriken för ditt meddelande "Tillsynsanmälan om förmånstagaruppgifter" samt namnet och FO-numret för det företag eller den sammanslutning som tillsynen gäller. Skicka skyddad e-post.

Vad gör PRS efter att ha tagit emot tillsynsanmälan?

Vi skickar ett brev till det företag eller den sammanslutning vars uppgifter tillsynsanmälan gäller. I brevet uppmanar vi företaget eller sammanslutningen att uppdatera de rapporterade bristerna i förmånstagaruppgifterna inom utsatt tid, det vill säga inom cirka tre veckor. Företaget får tillsynsanmälan som bilaga till uppmaningsbrevet.

Om företaget inte kontrollerar eller ändrar de registrerade uppgifterna inom utsatt tid, gör vi en anteckning i handelsregistret att det enligt en tillsynsanmälan finns brister eller inkonsekvenser i företagets förmånstagaruppgifter. Läs mer om följderna för företaget.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om identifiering av kundens verkliga förmånstagare finns i 3 kap. 6 § 1 mom. i penningtvättslagen.

Bestämmelser om skyldigheten att rapportera om bristfälliga och inkonsekventa förmånstagaruppgifter finns i 6 kap. 5 § i penningtvättslagen.

Bestämmelser om rapporteringsskyldiga finns i 1 kap. 2 § 1 mom. i penningtvättslagen.

Bestämmelser om tillsynsmyndigheterna och Finlands Advokatförbund finns i 7 kap. 1 § 1 och 2 mom. i penningtvättslagen.

Läs mer i penningtvättslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 29.08.2023