Frågor och svar

I det här avsnittet hittar du nyttig tilläggsinformation om handelsregisteranmälningar. Du hittar teman i menyn.

Se också våra anmälningsanvisningar enligt företagsform, till exempel anvisningarna för aktiebolag. Läs anvisningarna för aktiebolag.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Bifoga inte till din anmälan handlingar, till exempel protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos PRS.

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.05.2022