Gå direkt till innehållet
Meny

Företagsnamn

Det är värt att lägga ner tid och omsorg på valet av företagsnamn, dvs. firma. En bra firma är slagkraftig och lätt att komma ihåg. En genomtänkt firma främjar också företagets affärsverksamhet.

Använd ditt företagsnamn alltid i den registrerade formen. Då underlättar det för dina kunder och avtals- och samarbetspartner att hitta till just ditt företag. På så sätt undviker du också att göra intrång i någon annans rätt till sitt eget firmanamn eller varumärke.

Studera olika namnalternativ innan du anmäler

PRS utför en namngranskning efter att du har anmält företagsnamnet till handelsregistret. Låt alltså inte trycka namnet till exempel på reklamskyltar eller på papper med brevhuvud förrän namnet har registrerats.

I vår namntjänst kan du på förhand kontrollera om det namn som du har tänkt dig för ditt företag kan registreras. Tjänsten är gratis.

Med en enda sökning hittar du information om namn från följande källor:

  • handelsregistret
  • stiftelseregistret
  • befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • Lantmäteriverkets terrängdatabas
  • nationella varumärkesregistret
  • internationella varumärkesregistret som upprätthålls av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Förutom företagsnamn kan du även skydda ditt företags varor och tjänster genom varumärkesregistrering. Läs mer om varumärke.


Utskriftsversion Uppdaterad 20.12.2022