Företagsnamn

Avsnittet Företagsnamn hjälper dig med dina frågor om företagsnamn (med andra ord firma). I menyn till vänster hittar du anvisningar bl.a. om vad du ska ta hänsyn till när du planerar din firma och hur du kan själv förhandsgranska om firman är registrerbar.

Ta tid på dig när du väljer namn för ditt företag. Ett bra namn är lätt att komma ihåg och använda. Ett väl planerat företagsnamn främjar även företagets affärsverksamhet.

Använd företagsnamnet endast i den registrerade formen. På så sätt kan dina kunder och avtals- och samarbetspartner lätt hitta ditt företag. Så undviker du bäst att göra intrång i någon annans rätt till sitt eget firmanamn eller varumärke.

Den egentliga namngranskningen görs av handelsregistret efter att du har lämnat in din anmälan. Därför ska du avvakta med tryckningen av t.ex. reklamskyltar eller firmabrevpapper tills namnet faktiskt har registrerats i handelsregistret.

Förutom ditt företags namn kan du även skydda dina varor och tjänster. Då är det varumärke som gäller. Läs mer om varumärkesskydd.

Vad ska ditt företag heta? Studera olika alternativ

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2017