Fick du LEI-numret före 27 september 2017? Anmäl uppgifter om modersammanslutningar

LEI-nummer

Företag och sammanslutningar (till exempel registrerade föreningar och stiftelser) behöver ett LEI-nummer om de handlar med börsaktier, ETF-fondandelar eller andra börsnoterade värdepapper eller derivat.

Banker och värdepappersföretag tar inte emot uppdrag från sådana företag och sammanslutningar som saknar gällande LEI-nummer.

LEI-numret behövs inte för att bara äga finansiella instrument. Det krävs inte heller vid till exempel inlösen och anteckning av fondandelar i vanliga investeringsfonder eller vid handel med icke-börsnoterade aktier.

Läs mer om LEI-nummer.

Vem behöver?

LEI (Legal Entity Identifier) är ett internationellt identifieringsnummer för sammanslutningar. Det är nödvändigt för både företag och andra sammanslutningar, såsom registrerade föreningar och stiftelser. Ett företag eller en sammanslutning kan endast ha ett LEI-nummer.

Privatpersoner kan inte få LEI-nummer.

LEI-nummer från PRS

Finländska företag och sammanslutningar med FO-nummer, med undantag av filialer, kan ansöka om LEI-nummer hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Vi tar inte ställning till om företaget eller sammanslutningen behöver numret.

Fyll i din ansökan på nätet i den första versionen av vår LEI-tjänst. Skriv ut och underteckna ansökan och skicka den till oss per post eller e-post. Vi skickar en faktura på ansökningsavgiften.
Läs våra anvisningar om hur ansökan ska lämnas in.

Gå till LEI-tjänsten för att lämna in din ansökan.

Lämna in ansökan om LEI

Utfärdade LEI-nummer visas i företagssökningen på ytj.fi

Vi skickar inget separat beslut om utfärdande av LEI-numret.

Du ser det utfärdade LEI-numret och dagen för utfärdandet när du söker fram företagets eller sammanslutningens uppgifter i företagssökningen på ytj.fi. Tjänsten är gratis. Skriv in i sökfältet namnet eller FO-numret på ditt företag eller din sammanslutning. Nedanför sökfältet visas en lista med sökresultaten. Klicka på ditt företags eller din sammanslutnings FO-nummer för att se mer detaljerade uppgifter. Det utfärdade LEI-numret visas på uppgiftssidan nedanför FO-nummerhistorien under rubriken "LEI-uppgifter". Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Fick du LEI-numret före 27 september 2017? Anmäl uppgifter om modersammanslutningar utan dröjsmål för att undvika inaktivering av numret

De företag och sammanslutningar som fått sina LEI-nummer från PRS före den 27 september 2017 ska anmäla uppgifter om sina modersammanslutningar eller ange att uppgifterna saknas (till exempel om någon modersammanslutning inte finns). Om du inte anmäler uppgifterna utan dröjsmål, har vi inte rätt att förnya LEI-numret fastän du betalar årsavgiften. I praktiken innebär det att LEI-numret inaktiveras. Läs mer i våra anvisningar för innehavare av LEI-nummer.

Aktuellt

Företag och sammanslutningar behöver ett LEI-nummer när de handlar med t.ex. börsaktier

Företag och sammanslutningar behöver ett LEI-nummer när de handlar med

  • derivat från och med den 1 november 2017
  • börsaktier, ETF-fondandelar och andra börsnoterade finansiella instrument från och med den 3 januari 2018.

LEI-numret behövs inte för att bara äga börsaktier.