Gå direkt till innehållet
Meny

LEI-nummer

LEI (Legal Entity Identifier) är ett internationellt identifieringsnummer för sammanslutningar. Företag och sammanslutningar (till exempel registrerade föreningar och stiftelser) behöver ett LEI-nummer om de handlar med börsaktier, ETF-fondandelar eller andra börsnoterade värdepapper eller derivat.

Banker och värdepappersföretag tar inte emot uppdrag från sådana företag och sammanslutningar som saknar gällande LEI-nummer.

LEI-numret behövs inte för att bara äga finansiella instrument. Det krävs inte heller vid till exempel inlösen och anteckning av fondandelar i vanliga investeringsfonder eller vid handel med icke-börsnoterade aktier. Läs mer om LEI-nummer.

Vem behöver LEI-nummer?

LEI-nummer är nödvändigt för både företag och andra sammanslutningar, såsom registrerade föreningar och stiftelser. Ett företag eller en sammanslutning kan endast ha ett LEI-nummer.

Privatpersoner kan inte få LEI-nummer.

LEI-nummer från PRS

Finländska företag och sammanslutningar med FO-nummer, med undantag av filialer och investeringsfonder, kan ansöka om LEI-nummer hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Vi tar inte ställning till om företaget eller sammanslutningen behöver numret.

Fyll i din ansökan på nätet i vår LEI-tjänst. Skriv ut och underteckna ansökan och skicka den till oss per post eller e-post. Vi skickar en faktura på ansökningsavgiften.
Läs våra anvisningar om hur ansökan ska lämnas in.

Gå till LEI-ansökan.Öppnas i en ny flik


Utfärdade LEI-nummer visas i företags- och organisationssökningen på ytj.fi

Vi skickar inget separat beslut om utfärdande av LEI-numret.

Du ser det utfärdade LEI-numret och dagen för utfärdandet när du söker fram företagets eller sammanslutningens uppgifter i företags- och organisationssökningen på ytj.fi. Tjänsten är gratis. Gå till företags- och organisationssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik