När behövs ett LEI-nummer?

LEI-nummer

Ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) är ett världsomfattande identifieringsnummer som är avsett för att identifiera företag och sammanslutningar på finansmarknaden. Numret ökar finansmarknadens transparens.

Kravet på att använda LEI-nummer baserar sig på EU-lagstiftningen. I Finland övervakar Finansinspektionen användningen av LEI-nummer. Läs mer om LEI-nummer på Finansinspektionens webbplats.

Du kan ansöka om ett LEI-nummer hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Vi tar inte ställning till om företaget eller sammanslutningen behöver numret. Läs mer om ansökan om LEI-nummer.

Om företaget eller sammanslutningen redan har ett LEI-nummer, kan du förnya eller inaktivera det. Du kan också uppdatera uppgifterna om LEI-nummerinnehavarens modersammanslutning och överföra hanteringen av LEI-numret till en annan LEI-utfärdare. Läs mer i våra anvisningar för innehavare av LEI-nummer

Aktuellt

Företag och sammanslutningar behöver ett LEI-nummer när de handlar med t.ex. börsaktier

Företag och sammanslutningar behöver ett LEI-nummer när de handlar med

  • derivat från och med den 1 november 2017
  • börsaktier, ETF-fondandelar och andra börsnoterade finansiella instrument från och med den 3 januari 2018.

LEI-numret behövs inte för att bara äga börsaktier.