Gå direkt till innehållet
Meny

Vad är LEI-nummer?

Ett LEI-nummer är ett världsomfattande identifieringsnummer som är avsett för att identifiera företag och sammanslutningar på finansmarknaden. Numret ökar finansmarknadens transparens.

LEI är en förkortning av engelskans Legal Entity Identifier. Numret består av 20 tecken och baserar sig på standarden ISO 17442. Läs mer om LEI-nummer på webbplatsen för Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).Öppnas i en ny flik

Se vår ordlista för LEI-nummer.

Kravet på att använda LEI-nummer baserar sig på EU-lagstiftningen (MiFID II, MiFIR och EMIR). EU:s värdepappersregelverk förutsätter att sammanslutningskunder identifieras med LEI-nummer i sådan transaktionsrapportering som gäller finansiella instrument och deras derivat. I Finland övervakar Finansinspektionen användningen av LEI-nummer.

Läs mer om den EU-lagstiftning som gäller LEI-nummer på Finansinspektionens webbplats:

Utskriftsversion Uppdaterad 20.06.2019