Gå direkt till innehållet
Meny

För sökande av LEI-nummer


Företag och sammanslutningar (till exempel registrerade föreningar och stiftelser) behöver ett LEI-nummer om de handlar med börsaktier, ETF-fondandelar eller andra börsnoterade värdepapper eller derivat.

Banker och värdepappersföretag tar inte emot uppdrag från sådana företag och sammanslutningar som saknar LEI-nummer.

LEI-numret behövs inte för att bara äga finansiella instrument. Det krävs inte heller vid till exempel inlösen och anteckning av fondandelar i vanliga investeringsfonder eller vid handel med icke-börsnoterade aktier. Läs mer om LEI-nummer.

Vem kan ansöka om LEI-nummer hos PRS?

Finländska företag och sammanslutningar (till exempel registrerade föreningar och stiftelser) som har FO-nummer kan ansöka om LEI-nummer hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Filialer kan inte få LEI-nummer från PRS. Från och med 31 mars 2022 kommer PRS varken att förnya redan beviljade LEI-nummer eller bevilja nya LEI-nummer för investeringsfonder.

I ansökan ska du ange namnet på och rollen för den person som undertecknar ansökan (till exempel ansvarsperson i bolaget). Läs mer om vem kan underteckna LEI-ansökan.

Vi tar inte ställning till om företaget eller sammanslutningen behöver numret.

Ett företag eller en sammanslutning kan endast ha ett LEI-nummer.

Privatpersoner kan inte få LEI-nummer.

Se tjänsteavtalet och användningsvillkoren.

Du kan inte överföra ditt LEI-nummer till en annan sammanslutning

LEI-numret är sammanslutningsbundet och kan inte överföras till ett annat företag eller en annan sammanslutning.

Till exempel om innehavaren av ett LEI-nummer fusioneras med ett annat företag, upphör det överlåtande företagets LEI-nummer att gälla. Om det övertagande företaget inte redan har ett LEI-nummer, ska det ansöka om ett nytt nummer.

Vad kostar det?

I ansökningsavgiften för ett LEI-nummer ingår handläggning av ansökan och registrering för de första 12 månaderna. Ansökningsavgiften är inklusive moms 86,80 euro.

Vi skickar en faktura på ansökningsavgiften efter att vi har utfärdat LEI-numret. Gå till prislistan.

Hur länge är ett LEI-nummer i kraft?

Vi utfärdar LEI-numret för 12 månader i taget. Du måste förnya numret årligen genom att betala en årsavgift. Vi skickar den första fakturan på årsavgiften ungefär 10 månader efter att numret har registrerats.

Det är möjligt att inaktivera LEI-numret och aktivera det på nytt.

Läs mer om inaktivering av LEI-numret.

Läs mer om förnyande av LEI-numret.

Hur ansöker jag?

Fyll i din ansökan på nätet i vår LEI-tjänst.

I ansökan ska du anmäla uppgifter om den direkta och den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen eller ange att uppgifterna saknas (till exempel om några modersammanslutningar inte finns). Dessutom ska du ange faktureringsuppgifter samt kontaktuppgifter för den som lämnar tilläggsuppgifter. Skriv ut och underteckna ansökan, och skicka den med eventuella bilagor till PRS per e-post (som pdf-filer) eller post.

Steg i ansökningsprocessen

Steg 1

Fyll i uppgifterna om modersammanslutningar och övriga ansökningsuppgifter.

Steg 2

Skriv ut och underteckna ansökan.

Steg 3

Skicka ansökan och eventuella bilagor till PRS.

Steg 4

Du får ett LEI-nummer.

Vi skickar dig en faktura.

Läs våra anvisningar om hur ansökan ska lämnas in.


LEI-tjänsten fungerar bäst med följande webbläsarversioner:


  • Google Chrome 55 eller nyare

  • Internet Explorer 11 eller nyare

  • Firefox 50 eller nyare

  • Safari 10.11 eller nyare


Gå till LEI-ansökan.Öppnas i en ny flik


Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?


Vi handlägger din ansökan inom fem arbetsdagar och utfärdar LEI-numret omedelbart efter handläggningen.


Du ser det utfärdade LEI-numret och dagen för utfärdandet när du söker fram företagets eller sammanslutningens uppgifter i företags- och organisationssökningen på ytj.fi. Tjänsten är gratis. Gå till företags- och organisationssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Vi skickar en faktura på ansökningsavgiften efter att vi har utfärdat LEI-numret. Se vår prislista.


Du får information om utfärdade LEI-nummer samt om nya och ändrade uppgifter genom att ladda ner LEI-filer. Du kan ladda ner filer om utfärdade LEI-nummer och deras innehavare. Ladda ner LEI-filer.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 18.12.2023