Gå direkt till innehållet
Meny

Hur förnyar jag mitt LEI-nummer?

Patent- och registerstyrelsen (PRS) utfärdar ett LEI-nummer för 12 månader i taget. Gör så här för att förnya numrets giltighet:

 • Betala en årsavgift.
 • Uppdatera de uppgifter som har ändrats.

Betala en årsavgift

Vi skickar en faktura på de följande 12 månaderna ungefär tio månader
efter att LEI-numret utfärdades. Betala årsavgiften till PRS konto
senast på förfallodagen, så förnyar vi numrets giltighet. Kontonumret
står på fakturan. Se vår prislista.

Vi skickar en faktura på årsavgiften alltid två månader före LEI-numrets nästa kontrolldatum. Kontrolldatumet visas i företagets uppgifter i företagssökningen på ytj.fi. Gå till företagssökningen.Öppnas i en ny flik

Uppdatera uppgifterna

Uppdatera uppgifterna om LEI-numret i följande fall:

 • Du har varken anmält uppgifter om modersammanslutningar eller angett att modersammanslutningar saknas. Om du inte anmäler uppgifterna, inaktiverar vi ditt LEI-nummer även om du betalar en årsavgift. Läs våra anvisningar.
 • Dina uppgifter har ändrats, till exempel kontaktpersonen för fakturering eller uppgifterna om modersammanslutningar har ändrats.

Uppdatera uppgifterna genom att fylla i en blankett på nätet i vår LEI-tjänst (på ingångssidan välj "Uppdatera uppgifterna om modersammanslutning" ) och skicka blanketten till PRS. Gå till tjänsten för att uppdatera uppgifterna.Öppnas i en ny flik

Inaktivering och aktivering av numret

Vi inaktiverar LEI-numret om du inte betalar årsavgiften eller anmäler uppgifterna om modersammanslutningar inom utsatt tid.

Om du vill aktivera det inaktiverade numret, fyll i en ansökan på nätet i vår LEI-tjänst och skicka ansökan till oss. I samband med aktivering fakturerar vi årsavgiften för de följande 12 månaderna. Läs våra anvisningar om hur ansökan ska lämnas in.

Anmäl uppgifter om modersammanslutningar för att undvika inaktivering av numret

Om ditt företag eller din sammanslutning har fått sitt LEI-nummer från PRS, måste du anmäla uppgifter om bokföringsmässiga modersammanslutningar till oss eller ange att uppgifterna saknas (till exempel om några modersammanslutningar inte finns).

Varför måste du anmäla?

Stiftelsen GLEIF, som styr LEI-systemet globalt, förutsätter att vi samlar in uppgifterna.

Anmäl modersammanslutningarnas uppgifter till oss, eller ange att uppgifterna saknas (till exempel om några modersammanslutningar inte finns). Om du inte lämnar in anmälan, kommer vi att inaktivera ditt LEI-nummer. Numret slutar att gälla även om du redan har betalat en årsavgift för att förnya numret.

I praktiken innebär inaktiveringen att ditt företag eller din sammanslutning inte kan handla med börsaktier. Banker och värdepappersföretag tar inte emot uppdrag för börsnoterade värdepapper från företag och sammanslutningar som saknar giltigt LEI-nummer.

Obs! Du behöver inte anmäla uppgifterna om modersammanslutningar om du redan har anmält dem och de är oförändrade.

Anmäl uppgifterna så här

Fyll i en blankett ("Uppdatera uppgifterna om modersammanslutning") på nätet i vår LEI-tjänst. På blanketten ska du ange om du anmäler uppgifter om den direkta och den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen. Läs mer om de modersammanslutningar som du måste anmäla uppgifter om.

Om du inte anmäler några uppgifter, ska du välja en orsak till det (till exempel att några modersammanslutningar inte finns).

Det är avgiftsfritt att anmäla uppgifterna. På blanketten ber vi dig ändå att ange faktureringsuppgifter för årsavgiften för LEI-numret. På samma gång ska du läsa och godkänna PRS tjänsteavtal och användningsvillkor som gäller LEI-nummer. Se tjänsteavtalet och användningsvillkoren.

Ange namnet på och rollen (till exempel ansvarsperson i företaget) för den person som undertecknar blanketten. Läs mer om vem som kan underteckna en LEI-blankett.

Om du anmäler uppgifter om modersammanslutningar, ska du skicka in handlingar som visar förhållandet till modersammanslutningen. Koncernbokslut passar bäst för detta ändamål.

Lämna in uppgifterna till PRS så här

Skriv ut och underteckna blanketten och skicka den med eventuella bilagor till oss

 • antingen per e-post (som skannade pdf-filer) till LEI(at)prh.fi
 • eller per post till
  Patent- och registerstyrelsen
  LEI-registret
  00091 PRH.

Du får besked om uppdateringen per e-post

Om du anger din e-postadress på blanketten, meddelar vi dig när vi har registrerat de anmälda uppgifterna om modersammanslutningar.

Gå till ansökan för att uppdatera uppgifterna om modersammanslutning.Öppnas i en ny flikUtskriftsversion Uppdaterad 18.12.2023