Gå direkt till innehållet
Meny

Bekräfta, skriv ut och skicka in ansökan


Efter att du har fyllt i övriga ansökningsuppgifter, fortsätter du vidare i tjänsten.

Tjänsteavtal och användarvillkor

I samband med ansökan om ett LEI-nummer eller aktivering av numret ska du försäkra att det företag eller den sammanslutning som ansöker inte har ett gällande LEI-nummer som utfärdats av någon annan än Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Du bekräftar att du godkänner tjänsteavtalet mellan sökanden och PRS samt användningsvillkoren genom att kryssa för rutorna. Tjänsten ber inte om bekräftelse när du ansöker om inaktivering av numret.Se tjänsteavtalet och användarvillkoren.

Undertecknarens uppgifter

Ange alltid namnet på och rollen för den person som undertecknar ansökan.

Undertecknaren kan vara till exempel en av följande personer:

 • ansvarsperson i bolaget (styrelseledamot, verkställande direktör, bolagsman)
 • firmatecknare i bolaget (firmateckningsrätt eller prokura har antecknats i handelsregistret)
 • förvaltare av investeringsfond
 • befullmäktigad person (bifoga fullmakt).

Skriv ut, underteckna och skicka in

Till slut ser du ett sammandrag av de uppgifter som du angett i tjänsten. Om du vill komplettera ansökan, gå tillbaka genom att trycka på "Föregående".

När uppgifterna är korrekta, skriv ut och underteckna ansökan och skicka den med eventuella bilagor till oss

 • antingen som skannade filer per e-post till LEI(at)prh.fi
 • eller per post till
  Patent- och registerstyrelsen
  LEI-registret
  00091 PRH.

Gå till LEI-ansökan.Öppnas i en ny flik


Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?

Vi handlägger din ansökan inom ett par arbetsdagar. Vi skickar inget separat beslut om utfärdande av LEI-numret.

Du får besked via e-post om att uppdaterade uppgifterna om modersammanslutningar har registrerats.

Du ser det utfärdade LEI-numret samt datumen för utfärdandet och förnyandena när du söker fram företagets eller sammanslutningens uppgifter i företags- och organisationssökningen på ytj.fi. Tjänsten är gratis. Gå till företags- och organisationssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Om du ansökte om ett LEI-nummer, skickar vi dig en faktura på ansökningsavgiften efter att vi har utfärdat numret.

Om du uppdaterade uppgifterna om modersammanslutningar, kommer vi att skicka dig en faktura på årsavgiften för de följande 12 månaderna när tidpunkten för att förnya numret närmar sig. Du måste förnya numret årligen genom att betala en årsavgift.

Om du ansökte om aktivering av numret eller överföring av hanteringen till PRS, skickar vi dig en faktura på årsavgiften för de följande 12 månaderna efter handläggningen av ansökan.

Utskriftsversion Uppdaterad 18.12.2023