Gå direkt till innehållet
Meny

LEI-nummer och bokföringsmässiga modersammanslutningar

När du ansöker om ett LEI-nummer, aktiverar numret eller uppdaterar dess uppgifter, frågar LEI-tjänsten om du anger uppgifter om den direkta och den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen.

Avgörande är om modersammanslutningen är skyldig att upprätta koncernbokslut. Om modersammanslutningen är skyldig att upprätta koncernbokslut, ska LEI-nummersökanden eller LEI-nummerinnehavaren antingen anmäla modersammanslutningens uppgifter eller ange en orsak till att inte anmäla uppgifterna.

Den direkta bokföringsmässiga modersammanslutningen kan vara samma som den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen.

Se våra anvisningar om hur du anmäler modersammanslutningens uppgifter eller anger att uppgifterna saknas.

Bestämmelser om skyldigheten för finländska företag och sammanslutningar att upprätta koncernbokslut finns i 6 kap. 1 § i bokföringslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Närmare information om bokföring och modersammanslutningar får du genom att fråga bokföringsexperter eller genom att läsa i 1 kap. 6 § i bokföringslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Andra länder har sina egna lagbestämmelser om modersammanslutningens skyldighet att upprätta koncernbokslut.

Utskriftsversion Uppdaterad 20.06.2019