Gå direkt till innehållet
Meny

Anmäl uppgifter om modersammanslutningar eller ange att de saknas

LEI-tjänsten handleder dig först att fylla i uppgifter om den direkta och den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen eller att ange att uppgifterna saknas (gäller inte inaktivering av LEI-numret).

Läs mer om de modersammanslutningar som du måste anmäla uppgifter om.

Tjänsten frågar: "Anger du uppgifter om en direkt bokföringsmässig modersammanslutning?"(se bilden nedan). Välj antingen "Nej" eller "Ja".


Anvisningar beroende på om du väljer "Nej" eller "Ja":

Alternativ 1: Välj "Nej", om några modersammanslutningar inte finns.

Alternativ 2: Välj "Ja" om du anger uppgifter om modersammanslutningen (eller modersammanslutningarna).

Alternativ 3: Välj "Nej" om en modersammanslutning (eller modersammanslutningar) finns men du inte anger uppgifter om den (eller dem).

Alternativ 1: Inga modersammanslutningar finns

När tjänsten frågar om du anger uppgifter om en direkt bokföringsmässig modersammanslutning, välj "Nej".

Efter det frågar tjänsten varför du inte anger några uppgifter. Om någon direkt bokföringsmässig modersammanslutning inte finns, välj antingen A eller B som din orsak (se bilden nedan).


Sedan frågar tjänsten: "Är den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen samma som den direkta bokföringsmässiga modersammanslutningen?" Om någon översta bokföringsmässig modersammanslutning inte finns, välj "Ja" (se bilden nedan).


Efter detta fortsätter du framåt i ansökan.

Gå till våra anvisningar om hur du fyller i övriga ansökningsuppgifter.

Alternativ 2: Du anger uppgifter om modersammanslutningar

När tjänsten frågar om du anger uppgifter om en direkt bokföringsmässig modersammanslutning, välj "Ja" om du anger uppgifterna. Följande uppgifter är obligatoriska:

  • modersammanslutningens namn
  • modersammanslutningens FO-nummer eller kontaktuppgifter
  • modersammanslutningens eventuella LEI-nummer
  • när koncernförhållandet mellan modersammanslutningen och LEI-nummersökanden/LEI-nummerinnehavaren började gälla
  • modersammanslutningens räkenskapsperiod
  • redovisningsstandarder som modersammanslutningen använder
  • vilken procentandel av LEI-nummersökanden/LEI-nummerinnehavaren modersammanslutningen äger.

Den översta modersammanslutningen kan vara samma som den direkta modersammanslutningen. Om det är så, välj "Ja" när tjänsten frågar: "Är den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen samma som den direkta bokföringsmässiga modersammanslutningen?"

Om den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen inte är samma som den direkta modersammanslutningen, välj "Nej" så kommer du vidare till den översta modersammanslutningens uppgifter.

Efter att du fyllt i uppgifter om både den direkta och den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen, fortsätter du framåt i ansökan.

Gå till våra anvisningar om hur du fyller i övriga ansökningsuppgifter.

Alternativ 3: Modersammanslutningar finns men du anger inte deras uppgifter

När tjänsten frågar om du anger uppgifter om en direkt bokföringsmässig modersammanslutning, svara "Nej".

Efter det frågar tjänsten varför du inte anger några uppgifter. Välj ett av alternativen C–H som din orsak (se bilden nedan).


Sedan frågar tjänsten: "Är den översta bokföringsmässiga modersammanslutningen samma som den direkta bokföringsmässiga modersammanslutningen?" Svara "Ja" om den översta är samma som den direkta modersammanslutningen. Annars ska du svara "Nej".

Efter detta fortsätter du framåt i ansökan.

Gå till våra anvisningar om hur du fyller i övriga ansökningsuppgifter.

Gå till LEI-tjänsten för att fylla i din ansökan.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 20.06.2019