Gå direkt till innehållet
Meny

Övriga ansökningsuppgifter

När du har fyllt i uppgifterna om modersammanslutningar eller angett att uppgifterna saknas, fortsätter du vidare till övriga ansökningsuppgifter.

Bilagor till ansökan

Här ska du ange vilka handlingar du kommer att skicka till Patent- och registerstyrelsen (PRS) per post eller e-post.

Fyll i det här fältet endast om du anger uppgifter om modersammanslutningar eller om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person.

Om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person, ange här att du bifogar fullmakten till ansökan.

Om du anmäler uppgifter om modersammanslutningar, ska du skicka in handlingar som visar förhållandet till modersammanslutningen. Koncernbokslut passar bäst för detta ändamål.

Fakturauppgifter

Ange fakturamottagarens namn och kontaktuppgifter. Ange också om du vill ha en nätfaktura eller en pappersfaktura.

Tjänsten frågar om fakturauppgifter när du ansöker om ett LEI-nummer, uppdaterar uppgifterna om modersammanslutning, aktiverar numret eller överför hanteringen av numret.

Vi skickar en faktura när vi har utfärdat LEI-numret eller när tidpunkten för att förnya numret närmar sig.

Se vår prislista för LEI-nummer.

Uppgifter om lämnare av tilläggsuppgifter eller befullmäktigad person eller ombud

Ange alltid namnet på och kontaktuppgifterna för den person som lämnar tilläggsuppgifter. Personen kan vara du själv eller en befullmäktigad person eller ett ombud.

Om du har befullmäktigat någon att lämna in ansökan för dig, ska du bifoga fullmakten till ansökan.

Efter detta kommer du vidare i ansökan.

Gå till våra anvisningar om hur du lämnar bekräftelse och anger undertecknaren.

Gå till LEI-tjänsten för att fylla i din ansökan.Öppnas i en ny flikUtskriftsversion Uppdaterad 20.06.2019