Gå direkt till innehållet
Meny

Ordlista för LEI-nummer

Vad är LOU?

LOU (Local Operating Unit) är en lokal registerförare som GLEIF har ackrediterat och certifierat att utfärda LEI-nummer. Läs mer om LOU-enheter på GLEIFs webbplats.Öppnas i en ny flik

Vad är GLEIS?

GLEIS (Global Legal Entity Identifier System) avser det världsomfattande LEI-systemet. GLEIS säkerställer världsomfattande identifiering av sammanslutningar som deltar i finansiella uppdrag. Dessutom producerar GLEIS tillförlitlig information om utfärdade LEI-nummer och innehavare av LEI-nummer.

Vad är GLEIF, LEI ROC och FSB?

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är en icke-vinstdrivande stiftelse som inrättades 2014 av rådet för finansiell stabilitet (FSB, Financial Stability Board). FSB startade LEI-systemet ursprungligen på initiativ av G20-länderna.

GLEIF styr det världsomfattande LEI-systemet (GLEIS). Bland annat ackrediterar GLEIF lokala registerförare att utfärda LEI-nummer och driver en avgiftsfri LEI-databas. Gå till GLEIFs LEI-databas.Öppnas i en ny flik

GLEIF och GLEIS står under tillsyn av LEI ROC (LEI Regulatory Oversight Committee). LEI ROC är ett världsomfattande tillsynsorgan som består av representanter för offentliga myndigheter.

Läs mer:

Utskriftsversion Uppdaterad 20.06.2019