Blanketter för mönsterrätt

Kom ihåg att e-ansökan är förmånligare än pappersansökan. Lämna in ansökan på nätet.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Lämna in ansökan på nätet.


Ladda ner blanketterna nedan till din dator och fyll i dem.

Namn Uppdaterad Ladda
Ansökan om registrering av mönster 13.11.2020 PDF
Ansökan om förnyelse av mönsterregistrering 13.11.2020 PDF
Ansökan angående ett registrerat mönster 24.11.2020 PDF
Beställning av förgranskning av mönster 04.11.2020 PDF
Överlåtelse av mönsterrätt 14.06.2018 PDF
Fullmakt 1 28.08.2013 PDF
Fullmakt 2 28.08.2013 PDF
Utskriftsversion
Uppdaterad 21.08.2018