Gå direkt till innehållet
Valikko

Inkomna ansökningar

Inkomna mönsteransökningar per månad

månad / år 2018 2019 2020 2021
2022
2023
januari 9 12 7 7
8
10
februari 6 14 7 10 4
6
mars 10 9 4 5 4 11
april 12 6 5 4 6
8
maj 15 19 14 9 9 7
juni 8 4 5 8 3 5
juli 10 9 9 12 1
3
augusti 10 6 10 11 9 4
september 9 22 8 8 4
oktober 9 9 8 7 7
november 10 9 13 10 5
7december 8 10 7 4 8
sammanlagt 116 129 97
95
68
54

Sökta mönster

Antal sökta mönster per månad

månad / år 2018 2019 2020 2021
2022 2023
januari 10 15 14 22
11
11
februari 6 20 8 20
6 8
mars 16 14 8 7
4
14
april 21 7 7
4 7 9
maj 27 33 29 15 14
9
juni 17 7 7 11
3 6
juli 11 16 12 12 1
3
augusti 14 17 16 19
11 5
september 9 23 9 10 8
oktober 12 20 8 13 21
november 15 68 15 13 6
december 10 16 11 5 12
sammanlagt 168 256 144 151
104
65
Utskriftsversion Uppdaterad 06.09.2023