Inkomna ansökningar

Inkomna mönsteransökningar per månad

månad / år 2017 2018201920202021
2022
januari 17 91277
8
februari 10 6147 104
mars 17 1094 5 4
april 13 1265 46
maj 15 151914 9 9
juni 9 845 8 3
juli 6 1099 121
augusti 6 10610 11 9
september 14 9228 8 4
oktober 10 998 7 7
november 10 10913 10
7december 13 8107 4
sammanlagt 140 11612997
95
55

Sökta mönster

Antal sökta mönster per månad

månad / år 2017 2018201920202021
2022
januari 32 10151422
11
februari 16 620820
6
mars 26 161487
4
april 19 2177
4 7
maj 17 273329 1514
juni 10 177711
3
juli 6 111612 121
augusti 13 14171619
10
september 18 9239 108
oktober 10 12208 13 21
november 14 156815 13
december 15 101611 5
sammanlagt 196 168256144151
85