Inkomna ansökningar

Inkomna mönsteransökningar per månad

månad / år 2016 2017 201820192020 2021
januari 14 17 91277
februari 21 10 614710
mars 13 17 10945
april 12 13 1265 4
maj 19 15 151914 9
juni 13 9 8458
juli 12 6 1099 12
augusti 17 6 10610 11
september 16 14 92288
oktober 15 10 998
november 14 10 10913
december 12 13 8107
sammanlagt 178 140 11612997
74

Sökta mönster

Antal sökta mönster per månad

månad / år 2016 2017 201820192020 2021
januari 18 32 10151422
februari 35 16 6208 20
mars 21 26 161487
april 26 19 2177
4
maj 42 17 27332915
juni 29 10 17779
juli 12 6 11161212
augusti 24 13 14171616
september 47 18 9239
9
oktober 17 10 12208
november 15 14 156815
december 14 15 101611
sammanlagt 300 196 168256144
114