Gå direkt till innehållet
Meny

Inkomna ansökningar

Inkomna mönsteransökningar per månad

månad / år 2019 2020 2021
2022
2023
2024
januari 12 7 7
8
10
4
februari 14 7 10 4
6 7
mars 9 4 5 4 11 8
april 6 5 4 6
8
maj 19 14 9 9 7
juni 4 5 8 3 5
juli 9 9 12 1
3
augusti 6 10 11 9 4
september 22 8 8 4 5
oktober 9 8 7 7 3
november 9 13 10 5 6
7december 10 7 4 8 2
sammanlagt 129 97
95
68
70 19

Sökta mönster

Antal sökta mönster per månad

månad / år 2019 2020 2021
2022 2023
2024
januari 15 14 22
11
11
6
februari 20 8 20
6 8 9
mars 14 8 7
4
14 13
april 7 7
4 7 9
maj 33 29 15 14
9
juni 7 7 11
3 6
juli 16 12 12 1
3
augusti 17 16 19
11 8
september 23 9 10 8
10
oktober 20 8 13 21 3
november 68 15 13 6
8
december 16 11 5 12
2
sammanlagt 256 144 151
104
91
28
Utskriftsversion Uppdaterad 08.04.2024