Gå direkt till innehållet
Meny

Inkomna registreringar

månad / år 2018 2019 2020 2021
2022 2023
januari 3 0 0 1
1
4
februari 4 1 0 3 0
0
mars 7 0 2 1 1 3
april 9 2 3 3 5 3
maj 6 0 5 4 3 1
juni 3 3 3 4 2
3
juli 0 3 1 1 1 1
augusti 2 5 3 2 4 3
september 2 2 2 2 0
2
oktober 2 3 11 2 4 6
november 6 4 6 0 0
december 0 3 1 2 5
sammanlagt 44 26 37
25
26
26

Registrerade mönster

månad / år 2018 2019 2020 2021 2022 2023
januari 46 0 0 1 3
4
februari 7 2 0 3
0 0
mars 12 0 3 2 1 3
april 12 5 9 15 16 5
maj 7 0 5 17 8 1
juni 6 10 3 8 2 9
juli 0 3 7 2 1
1
augusti 7 49 4 15 4 4
september 4 4 2 3 0
10
oktober 5 7 24 8 4
9
november 8 9 10 0 0
december 0 4 1 2 5
sammanlagt 114 93 68
76
44
46
Utskriftsversion Uppdaterad 06.11.2023