Inkomna registreringar

månad / år 2016 2017 201820192020 2021
januari 8 1 3001
februari 5 4 410 3
mars 13 3 7021
april 5 37 9233
maj 2 1 605 4
juni 3 9 3334
juli 2 3 0311
augusti 4 7 2532
september 10 1 222 2
oktober 2 7 23112
november 1 7 6460
december 4 5 031 2
sammanlagt 59 85 442637
25

Registrerade mönster

månad / år 2016 2017 2018201920202021
januari 16 1 46001
februari 8 33 720 3
mars 23 20 1203 2
april 42 48 125915
maj 6 3 705 17
juni 6 61 6103 8
juli 12 18 037 2
augusti 15 17 7494 15
september 38 5 442 3
oktober 30 15 5724 8
november 2 35 8910 0
december 6 42 041 2
sammanlagt 204 298 1149368
76