Inkomna registreringar

månad / år 2017 2018201920202021
2022
januari 1 3001
1
februari 4 410 30
mars 3 702 1 1
april 37 923 3 5
maj 1 605 4 3
juni 9 333 42
juli 3 031 1 1
augusti 7 253 2 4
september 1 222 20
oktober 7 2311 2 4
november 7 646 0
december 5 031 2
sammanlagt 85 442637
25
21

Registrerade mönster

månad / år 2017 201820192020 2021 2022
januari 1 4600 13
februari 33 7203
0
mars 20 1203 2 1
april 48 1259 15 16
maj 3 705 17 8
juni 61 6103 8 2
juli 18 037 21
augusti 17 7494 15 4
september 5 442 30
oktober 15 5724 84
november 35 8910 0
december 42 041 2
sammanlagt 298 1149368
76
39