Patentlänkar

Avgiftsfria patentdatabaser

Patentklassifikation

Läromedel

Finansiering av uppfinningar

Uppfinnare

Övrigt angående patent

Internationella myndigheter

Du hittar en förteckning över nationella patentmyndigheters webbplatser på WIPOs webbplats

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.10.2022