Gå direkt till innehållet
Meny

Ansökan om patent vid andra nationella myndigheter

Om du vill ha ett patent som ska gälla utanför Finland, kan du i stället för en PCT- eller EP-ansökan söka patent direkt vid ett annat nationellt patentverk. Om ditt marknadsområde omfattar vissa enstaka länder, utgör direkt ansökan ofta ett förmånligare alternativ än PCT-ansökan.

Det lönar sig att börja med en finländsk ansökan som du sedan begär prioritet från när du lämnar in ansökningarna till de utländska myndigheterna. För att minska översättningsarbete kan du avfatta din finländska ansökan direkt på engelska och be PRS handlägga ansökan på engelska.

Om du ger in en ansökan direkt till en annan nationell myndighet, utnyttja PPH-avtal, som kan hjälpa dig att påskynda handläggningen av din ansökan. Läs mer om PPH-systemet.Öppnas i en ny flik

I det här avsnittet (se menyn till vänster) hittar du allmän information om patentsystemen i olika länder och i synnerhet om hur systemen avviker från finländsk praxis.

Det är viktigt att alltid kontrollera anvisningarna om inlämning och handläggning av ansökningar på respektive myndighets webbplats. Oftast är det bra att anlita ett lokalt patentombud.

Glöm inte att utnyttja din prioritet.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 10.06.2019