Gå direkt till innehållet
Meny

PCT-ansökan till PRS

PRS är en myndighet som tar emot PCT-ansökningar (Receiving Office, RO). Det går alltså bra att starta en PCT-process i Finland genom att lämna in din ansökan till PRS. Vi kontrollerar först att ansökan är formellt felfri, varefter ansökan går över till en internationell granskande myndighet.

PRS arbetar också som internationell granskande myndighet (International Searching Authority, ISA) och som internationell myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (International Preliminary Examining Authority, IPEA), varför du kan välja att vi granskar din ansökan.

PCT-ansökningsblanketten (Request) är på engelska. Om du lämnar in din ansökan till oss kan dina ansökningshandlingar vara avfattade på finska eller svenska utöver på engelska. En finsk- eller svenskspråkig ansökan måste emellertid översättas till engelska vid ett senare tillfälle. Om du väljer PRS även till granskande myndighet, måste du ge in översättningen senast 14 månader räknat från prioritetsdagen.

Om du vill att PRS också utför en internationell förberedande patenterbarhetsprövning, kan du lämna in en begäran (Demand) om detta direkt till oss.

Du kan skicka din PCT-ansökan till PRS elektroniskt (tjänsterna eOLFoch ePCT), per post, via skyddad e-post eller per fax. Du kan även ge in andra handlingar, såsom begäran om förberedande patenterbarhetsprövning (Demand), dina svar till PRS förelägganden om PCT-ansökningar och kompletteringar till ansökan, på de ovan nämnda sätten, som kort beskrivs nedan. PCT-ansökningar kan inte längre 2017 skickas till PRS genom PCT-SAFE.

Gå till PCT-blankettsidan, där du hittar anvisningar om att fylla i blanketterna och en länk till WIPOs blankettsida.

Gå till avgifterna för internationella patentansökningar och anvisningarna.Öppnas i en ny flik

eOLF

Du kan lämna in själva PCT-ansökan och andra handlingar med anknytning till den till PRS genom att använda det europeiska patentverkets (EPO) programvara Online Filing (eOLF). Patentombudsbyråer använder allmänt eOLF, och du behöver inte ladda upp programvaran om du väljer att anlita ett ombud. Du kan dock ladda upp eOLF avgiftsfritt till ditt förfogande, men beakta att du utöver programvaran behöver ett elektroniskt personkort eller ett av EPO utfärdat smartkort (EPO smart card) samt en kortläsarapparat för elektronisk identifikation.

Läs mer om eOLF.

ePCT-tjänsten

För att lämna in PCT-ansökningar och begäran om förberedande patenterbarhetsprövning (Demand) till PRS kan du använda WIPOs (Världsorganisationen för intellektuell äganderätt) webbaserade nättjänst ePCT. I ePCT-tjänsten har du dessutom tillgång till uppdaterade bibliografiska uppgifter om din ansökan och till alla handlingar som rör din ansökan, även om de ännu inte är offentliga.

Det finns två sätt att logga in i nättjänsten ePCT:

  • ePCT without strong authentication: Ett behändigt sätt att skicka handlingar gällande PCT-ansökningar som PDF-filer och så kallade anmärkningar (third party observations). För att kunna använda tjänsten ska du registrera dig till WIPOs användarkonto.
  • ePCT with strong authentication: Tjänsten erbjuder tillgång till sökandens PCT-ansökningar som har lämnats in 1.1.2009 eller senare. Användningen av tjänsten kräver förutom WIPOs användarnamn antingen ett elektroniskt certifikat (WIPO digital certificate, EPO smart card) eller inloggning med ett engångslösenord som du fått via SMS eller en applikation. Genom tjänsten kan du lämna in nya PCT-ansökningar, förberedande prövningsbegäran (Demand) samt flera olika ändrings- och korrigeringsbegäran.

WIPOs ePCT-webbplats Öppnas i en ny flik finns en HELP-länk med anvisningar om hur du skapar ett användarkonto ("Getting started") och hur du lämnar in en ansökan ("ePCT-Filing") samt information om bland annat certifikat. WIPOs PCT eServices-Help Desk Öppnas i en ny flik hjälper dig i eventuella problemfall.

PCT-ansökan per post, via skyddad e-post eller fax

Du kan lämna in en patentansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS) på följande sätt:

  • Du kan skicka din ansökan till

    Patent- och registerstyrelsen
    00091 PRH
  • Du kan skicka din ansökan via skyddad e-post till PRS registratur. Anvisningar om användningen av skyddad e-post.
  • Du kan lämna in din ansökan personligen till PRS. Vår adress är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors. Se våra öppettider och hur du hittar oss.
  • Dessutom kan du lämna in din ansökan per fax. I sådana fall är faxdatumet ankomstdagen för försändelsen. Vårt faxnummer är 029 509 5328 (registratur). Obs! Att skicka fax kan utgöra en informationssäkerhetsrisk. Om du är osäker på informationssäkerheten, rekommenderar vi att du inte använder fax när du lämnar in din patentansökan.

Du kan också lämna in andra handlingar med anknytning till handläggningen av din ansökan per post, per fax eller genom att personligen lämna in dem på vår kundtjänst under tjänstetid.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.08.2021