Aktuellt om PRS

Vi informerar om aktuella frågor som rör vår verksamhet och våra tjänster i olika kanaler, såsom i meddelanden, nyhetsbrev, årsredovisningar och sociala medier.

På grund av coronaviruset har företag, föreningar och andra sammanslutningar haft mer begränsade möjligheter än vanligt att fullgöra sina skyldigheter gentemot myndigheter. Läs mer om hur coronaviruset påverkar våra tjänster.

Vi publicerar statistik om våra registreringar och vårt verksamhetsområde.

Det pågår ett flertal projekt för att utveckla vår verksamhet och våra tjänster. På de här sidorna hittar du information om tre projekt: företagets digitala ekonomi, Nordic Smart Government och IXBRL-bokslut.

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.08.2021