Gå direkt till innehållet
Meny

Hur behandlar PRS personuppgifter?

Vi använder de personuppgifter som angetts i regel i anmälningar eller ansökningar och som gäller anmälaren själv och andra personer. Sådana uppgifter är till exempel namn, adress och andra grunduppgifter. Vi får även uppgifter av myndigheter.

I dataskyddsbeskrivningen förklaras varifrån personuppgifterna i respektive register har samlats in.

Vi behandlar personuppgifter på basis av lag eller det samtycke som personen i fråga gett. Vi förvarar uppgifterna så länge som det för användningsändamålet är nödvändigt.

Vi lämnar ut uppgifter till utomstående enligt de grunder som nämns i EU:s dataskyddsförordning och lagen om myndigheternas offentlighet.

Ytterligare information i dataskyddsbeskrivningarna

I dataskyddsbeskrivningen beskrivs det viktigaste om behandlingen av personuppgifter i registret. Sådana är till exempel registrets användningsändamål, de uppgifter som samlas in och de i registret antecknade personers rättigheter. Därtill anger dataskyddsbeskrivningen hur uppgifter lämnas ut ur registret.

Dataskyddsbeskrivningarna ajourförs regelbundet.

I menyn hittar du våra dataskyddsbeskrivningar.

Dataskyddsbeskrivningen för företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) finns på webbplatsen ytj.fi. Gå till dataskyddsbeskrivningen för YTJ på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023