Gå direkt till innehållet
Meny

Blanketter

Registrering som revisor och hållbarhetsrevisor

Fyll elektroniskt i blanketten Registrering som revisor och hållberhetsrevisor. Gå till registreringsblanketten.Öppnas i en ny flik

Revisorns anmälning av ändrade uppgifter till registret över revisorer

Anmäl ändrade uppgifter elektroniskt. Gå till e-tjänsten. Öppnas i en ny flik

Anmälning av uppgifter om revisionssammanslutning och hållbarhetsrevisionssammanslutning till registret över revisorer

Du kan här ladda ner blanketten till din dator och fylla i den. (pdf, 306.1 kt)

Obs! Registrering görs på pdf-blanketten. Revisionssammanslutning: du kan också anmäla ändringar på elektronisk väg. Gå till e-tjänsten.Öppnas i en ny flik

Tillsynsuppgifter

Fyll i anmälan om tillsynsuppgifter elektroniskt.Gå till e-tjänsten.Öppnas i en ny flik

Ansökan om att få avlägga revisorsexamen och anmälan till revisorsexamen

Ansöknings- och anmälningstiden till revisorsexamina 2024 har slutat.

Skyddad e-post

Du kan skicka din ifyllda blankett till Patent- och registerstyrelsen (PRS) med skyddad e-post. Läs mer om skyddad e-post.

Utskriftsversion Uppdaterad 18.03.2024