Blanketter

Du kan ladda ner blanketten till din dator och fylla i den.

Registrering

Namn Uppdaterad Ladda
Registrering av revisor i revisorsregistret 12.12.2017 PDF
Registrering av revisionssammanslutning i revisorsregistret 12.12.2017 PDF

Ändring av uppgifter

Namn Uppdaterad Ladda
Ändring av revisorsuppgifter i revisorsregistret 24.04.2018 PDF
Ändring av revisorsammanslutningsuppgifter i revisorsregistret 07.12.2017 PDF

Tillsynsuppgifter

Namn Uppdaterad Ladda
OFR-revisorns redogörelse för verksamheten 14.06.2016 PDF
OFR-revisorns utbildning 14.06.2016 PDF
OFR-revisorns revisionsobjekt 14.06.2016 PDF
OFR-revisorns arbetsjournal 14.06.2016 PDF

Ansökan om att få avlägga revisorsexamen

Namn Uppdaterad Ladda
Ansökan om tillstånd att delta i och anmälning till prov för revisorsexamen 11.02.2019 PDF

Anmälning till revisorsexamina 2019: Gå till elektronisk anmälningsblankett

Skyddad e-post

Du kan skicka din ifyllda blankett till Patent- och registerstyrelsen (PRS) med skyddad e-post. Läs mer om skyddad e-post.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.02.2019