Blanketter

Du kan ladda ner blanketten till din dator och fylla i den.

Registrering

Namn Uppdaterad Ladda
Registrering av revisor i revisorsregistret 12.12.2017 PDF
Registrering av revisionssammanslutning i revisorsregistret 12.12.2017 PDF

Ändring av uppgifter

Namn Uppdaterad Ladda
Ändring av revisorsuppgifter i revisorsregistret 07.12.2017 PDF
Ändring av revisorsammanslutningsuppgifter i revisorsregistret 07.12.2017 PDF

Tillsynsuppgifter

Namn Uppdaterad Ladda
OFR-revisorns redogörelse för verksamheten 14.06.2016 PDF
OFR-revisorns utbildning 14.06.2016 PDF
OFR-revisorns revisionsobjekt 14.06.2016 PDF
OFR-revisorns arbetsjournal 14.06.2016 PDF

Ansökan om att få avlägga revisorsexamen

Namn Uppdaterad Ladda
Ansökan om tillstånd att delta i och anmälning till prov för revisorsexamen 13.02.2018 PDF

Anmälning till revisorsexamina 2018: Elektronisk anmälningsblankett.

Skicka skyddad e-post

Du kan skicka din ifyllda blankett till Patent- och registerstyrelsen (PRS) med skyddad e-post på https://turvaposti.prh.fi/:

  1. Skriv din e-postadress efter "Avsändare" och klicka på "Fortsätt".
  2. Registrera din e-postadress genom att klicka på "Registrera". Tjänsten skickar sedan en länk till din e-postadress.
  3. Logga in på din e-post och klicka på den skickade länken för att kunna skriva ett skyddat meddelande.
  4. Välj "Revisionstillsyn" som mottagare och klicka på "Färdig".
  5. Skriv ditt meddelande och bifoga den ifyllda blanketten till meddelandet.
  6. Klicka på "Sänd".
Utskriftsversion
Uppdaterad 15.02.2018