Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionstillsyn

Patent- och registerstyrelsen (PRS) godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem.

Vi ordnar årligen revisorsexamina och kontrollerar kvaliteten på revisorernas verksamhet. Vi för ett revisorsregister och ett revisorsexamensregister vilka grundar sig på revisionslagen. Vi svarar också för den allmänna styrningen och utvecklingen av revision.

PRS är den myndighet som i Finland svarar för det internationella tillsynssamarbetet inom revisionsbranschen.

I anslutning till PRS arbetar revisionsnämnden, ett organ som är självständigt i sina avgöranden

Revisionstillsyn är en av PRS uppgifter sedan 2016.


Söker du revisor?

I söktjänsten hittar du alla i Finland registrerade revisorer och revisionssammanslutningar.

Läs mer om våra informationstjänster

Vill du bli revisor?

Efter att ha avlagt grundexamen (GR-examen) kan revisorerna specialisera sig på revision för företag av allmänt intresse (specialkompetens som CGR-revisor) och på revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (specialkompetens som OFGR-revisor).

Läs mer i anvisningar om revisorsexamen