Revisorsregistret

Från början av 2016 är det alltså PRS som upprätthåller ett revisorsregister. Revisorsregistret är ett offentligt register. I registret antecknas uppgifter som bestäms i den nya revisionslagen (1141/2015) och i statsrådets förordning (1377/2015).

Det är möjligt att få uppgifter, utdrag och intyg utgående från anteckningarna i revisorsregistret elektroniskt.

Information om revisorer

I tjänsten Revisorssök kan du söka revisorer och revisionssammanslutningar som är verksamma i Finland. Uppgifterna plockas från revisorsregistret.

Gå till Revisorssök

Utdrag och intyg

Använd vår e-blankett för att beställa ett utdrag ur revisorsregistret. Vi skickar utdraget per e-post.

För ett intyg plockar vi uppgifterna ur revisorsregistret enligt beställarens behov.

På ett utdrag/intyg antecknas uppgifter om endast en revisor eller en revisionssammanslutning.

Utdrag ur revisorsregistret

Registreringsintyg ur revisorsregistret


Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2017