Gå direkt till innehållet
Meny

Begära omprövning av beslut

Den som är missnöjd med ett beslut av PRS revisionstillsyn får begära omprövning hos revisionsnämnden på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Revisionsnämndens beslut får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2022