Gå direkt till innehållet
Meny

CGR-examen är en specialiseringsexamen inom revisionsbranschen

Uppgifterna i CGR-specialiseringsexamen klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i en bokföringsskyldig sammanslutning och stiftelse samt koncern av allmänt intresse.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar beslut om innehållet av uppgifterna i examensprovet för CGR-examen. Examensprovet ordnas på finska och svenska. Delar av uppgifterna kan också vara på engelska.

Innehållet i examensprovet för CGR-examen anges i arbets- och näringsministeriets (ANM) förordning om krav för godkännande av revisorer (1442/2015. Läs mer om ANM:s förordning på www.finlex.fi/sv/.Öppnas i en ny flik

Innehållet i CGR-examen

CGR-specialiseringsexamen innehåller uppgifter som gäller uppgörande av revisionsberättelser för sammanslutningar av allmänt intresse och de åtgärder som dessa förutsätter samt annan rapportering.

Examensprovet för CGR-examen kan innehålla uppgifter inom följande ämnesområden:

  • reglering av bokföring och bokslut samt god bokföringssed
  • reglering av revision samt god revisionssed
  • reglering av intern kontroll och riskhantering
  • reglering av olika sammanslutningsformer
  • annan reglering som har samband med revision.

Hur bedöms examensprestationen?

Examensprestationen godkänns när examinanden i examensprovet får minst det antal poäng som PRS har fastställt som gräns för godkännande.

PRS offentliggör bedömningsgrunderna för CGR-examen efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

Se tidigare examensuppgifter och bedömningsgrunder.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2022