Gå direkt till innehållet
Meny

Examenssektion

Examenssektionen utarbetar provuppgifterna och bedömningsgrunderna för revisorsexamensproven samt bedömer examenssvaren. Sektionen gör en framställan till PRS revisionstillsyn om fastställande av bedömningsgrunderna för examensproven, om poänggränserna för godkända examensprov och om bedömningen av svaren. Sektionen anlitar utomstående experter i sitt arbete.

Sektionens sammansättning

Medlemmarna i examenssektionen utses till uppdraget för tre år i taget.

Ordförande

Tiia Galkin, GR-,CGR-revisor (2024–2026 )

Medlemmar

Christian Klemetti, GR-revisor (2022–2024)

Jorma Nurkkala, GR-, CGR-, OFGR-revisor (2022–2024)

Hanna Kattainen, teamchef, godkännande och registrering av revisorer, PRS

Utskriftsversion Uppdaterad 24.01.2024