Gå direkt till innehållet
Meny

OFGR-examen är en specialiseringsexamen inom revisionsbranschen

Uppgifterna i examensprovet för OFGR-examen klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i ett offentligrättsligt samfund och en offentligrättslig koncern.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar beslut om innehållet av uppgifterna i examensprovet för OFGR-examen. Examensprovet ordnas på svenska och finska. Delar av uppgifterna kan även vara på engelska.

Innehållet i OFGR-examen

Examensprovet för OFGR-examen innehåller uppgifter som gäller regleringen av den offentliga förvaltningen, god revisionssed inom den offentliga förvaltningen samt revisorns rapportering och de åtgärder som detta förutsätter.

Examensprovet kan innehålla uppgifter inom följande ämnesområden:

  • reglering av bokföring och bokslut samt god bokföringssed
  • reglering av revision samt god revisionssed
  • reglering av intern kontroll och riskhantering
  • reglering av olika sammanslutningsformer
  • reglering av den offentliga förvaltningen och ekonomin
  • annan reglering som har samband med revision.

Innehållet i examensprovet för OFGR-examen regleras i arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer (1442/2015). Läs mer om ANM:s förordning på www.finlex.fi/sv/.Öppnas i en ny flik

Hur bedöms examensprestationen?

Examensprestationen godkänns om examinanden i examensprovet får minst det antal poäng som PRS revisionstillsyn har fastställt som gräns för godkännande.

PRS offentliggör bedömningsgrunderna för examensprovet för OFGR-examen efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

Läs mer om examensuppgifter och bedömningsgrunder.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2022