Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden fungerar varumärket som ett slags särskiljningsmedel. Varumärken är avsedda för att användas i näringsverksamhet men privatpersoner kan lika bra söka och inneha ett varumärke.

Varumärket är en ensamrätt

Ett varumärke ger innehavaren rätt att förbjuda andra att använda ett likadant eller förväxlingsbart märke för att sälja och marknadsföra varor eller tjänster av liknande slag.

Det finns olika slag av varumärken

Ett varumärke kan till exempel bestå av

 • ett eller flera ord
 • en figur
 • en slogan
 • ett ljudmärke eller
 • en kombination av dessa.

Även formen på en vara eller dess förpackning kan vara ett varumärke.

Exempel på olika slag av varumärken

 • Ett ordmärke som består av ord, bokstäver, siffror eller av vilka andra tecken som helst som skrivs med textbehandlingsprogram.

Alfabetet

 • Ett figurmärke med ett ord (det vill säga ett ord med ett särskilt typsnitt). Esimerkki nedan är finska och betyder exempel.
 • Ett varumärke som består av ord eller bokstäver som har kombinerats med figurer, teckningar eller grafik; ett figurmärke med ett ord.
 • Ord och figur i färg.
 • Ett figurmärke som enbart består av teckningar, grafik eller en bild. Ett figurmärke innehåller inte ord eller bokstäver.

 • Utstyrseln (formen) på en vara eller dess förpackning.

Vad är skillnaden mellan varumärke och firma?

Ett företagsnamn, det vill säga firma, är avsett att skilja ett företag från andra företag, medan varumärket är avsett att skilja företagets produkter från konkurrenternas motsvarande produkter på marknaden. Ett varumärke är med andra ord ett viktigt särskiljningsmedel för marknadsföring.

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.12.2016