Gå direkt till innehållet
Meny

Enhetligt patent kommer att träda i kraft sommaren 2023

Inledning av verksamheten kring det enhetliga patentet (Unitary Patent, UP) och den enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court, UPC) uppskjuts till sommaren 2023.

Enligt nuvarande uppgifter kommer det enhetliga patentet att träda i kraft i början av juni 2023. Att hålla tidtabellen förutsätter dock att Tyskland ratificerar avtalet om det enhetliga patentsystemet och den gemensamma domstolen.

Det enhetliga patentsystemet inleds samtidigt med den enhetliga patentdomstolens verksamhet. I framtiden kommer den enhetliga patentdomstolen att behandla tvister om enhetliga patent och traditionella europeiska patent, som för närvarande avgörs vid nationella domstolar.

Ikraftträdandet av det enhetliga patentsystemet föregås av en övergångsperiod (sunrise period) på tre månader som inleds i början av mars. Under övergångsperioden kan nuvarande europapatenthavare lämna sitt europapatent utanför UPC-behandlingen. Då behandlas tvisterna i varje lands egen domstol på samma sätt som idag (den så kallade opt out-möjligheten).

Nedan har vi samlat nyttiga länkar för mer information om det enhetliga patentet och uppföljning av ikraftträdandet av det enhetliga patentsystemet.

Läs mer om det enhetliga patentet på Europeiska patentverkets (EPO) webbplats på engelska.Öppnas i en ny flik
Läs mer på den enhetliga domstolens (UPC) webbplats på engelska.Öppnas i en ny flik

Läs mer om det enhetliga patentsystemet och dess verkningar i vårt meddelande.

Läs mer om det enhetliga patentet och den enhetliga domstolen på vår webbplats.


För mer information kontakta

Patentrådgivning
neuvonta.patentti@prh.fi
Tfn 029 509 5858
Mån–fre kl. 9–15


Utskriftsversion Uppdaterad 08.12.2022