Gå direkt till innehållet
Meny

PRS tar inte längre emot bokslutsanmälningar per e-post

Patent- och registerstyrelsen (PRS) slutade i början av detta år ta emot bokslutsanmälningar till handelsregistret per e-post. I stället sker anmälningar elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi.

Aktiebolag och andelslag måste för varje räkenskapsperiod lämna in bokslut till handelsregistret, även om det inte hade funnits någon verksamhet.

Bokslutsanmälan ska lämnas in inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Till handelsregistret ska ges in det på bolagsstämman fastställda bokslutet.

Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro för bokslut som lämnas in för sent.

Utöver anmälning i e-tjänsten på ytj.fi kan bokslutsanmälningen skickas till handelsregistret i samband med skattedeklaration eller på pappersblanketter.

Våra anvisningar för att lämna in bokslut till handelsregistret finns på PRS webbplats: www.prh.fi/sv/bokslut.html

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn mån–fre 050 4521 673

Utskriftsversion Uppdaterad 03.01.2023