Handläggningsstatistik

Slutbehandlade ansökningar per år, till exempel antalet registreringar, avslagna ansökningar och invändningar.

Nationella registreringsansökningar

2014 2015 2016 2017201820192020
Inkomna 3341 3286 3798 3350323631793620
Slutbehandlade 3198 3855 3502 3776370232343580
Av dem:
Registreringar 2434 2977 2643 2860278824502913
Avslagna 124 170 158 245201143143
Återtagna 113 76 40 97776153
Avskrivna 527 632 661 574636580471
Invändningar 61 89 80 97654260

Internationella registreringar enligt Madridprotokollet

2014 2015 2016 2017201820192020
Finland är designerat 1231 1273 1015 1276115012541091
Slutbehandlade 1468 1439 1488 1481105717681150
Av dem:
Godtagna 1193 1259 1284 128611981530983
Avslagna 20 17 17 18191813
Invändningar 4 11 3 1111117
Finland som ursprungsland
Inkomna 134 151 175 1251489278

Ansökningar om ändring av registrerade värumärken

2014 2015 2016 2017201820192020
Inkomna 4685 3233 3402 3041293239384143
Slutbehandlade 3821 4266 3377 3523295838663420
Förnyelser 3273 2972 1810 3352295930552917