Gå direkt till innehållet
Valikko

Handläggningsstatistik

Slutbehandlade ansökningar per år, till exempel antalet registreringar, avslagna ansökningar och invändningar.

Nationella registreringsansökningar

2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
Inkomna 3798 3350 3236 3179 3620 3331
2655
Slutbehandlade 3502 3776 3702 3234 3580 3441
2500
Av dem:
Registreringar 2643 2860 2788 2450 2913 2734
1918
Avslagna 158 245 201 143 143 150
130
Återtagna 40 97 77 61 53 48
59
Avskrivna 661 574 636 580 471 509
393
Invändningar 80 97 65 42 60 43
50

Internationella registreringar enligt Madridprotokollet

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Finland är designerat 1015 1276 1150 1254 1091 1039
974
Slutbehandlade 1488 1481 1057 1768 1150 1027
945
Av dem:
Godtagna 1284 1286 1198 1530 983 890
787
Avslagna 17 18 19 18 13 13 6
Invändningar 3 11 11 11 7 4
4
Finland som ursprungsland
Inkomna 175 125 148 92 78 84 48

Ansökningar om ändring av registrerade värumärken

2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
Inkomna 3402 3041 2932 3938 4143 4867
4831
Slutbehandlade 3377 3523 2958 3866 3420 4930
4775
Förnyelser 1810 3352 2959 3055 2917 3441
3431
Utskriftsversion Uppdaterad 30.01.2023