Gå direkt till innehållet
Valikko

Angivning av varorna och tjänsterna

I din ansökan måste du ange de varor och tjänster som det sökta varumärket är avsett att skydda. Att det skulle vara tydligt vad varumärket skyddar måste ansökan innehålla en varu- och tjänsteförteckning där de varor och tjänster som ansökan avser har specificerats.

Ange varu- och tjänsteförteckningen på det språk som du har valt som språk för ansökan. Språket kan vara svenska, finska eller engelska.

Observera att du i e-ansökan kan ändra språket för användargränssnittet utan att det påverkar ansökningsspråket.

Klassificering av varor och tjänster

Alla varor och tjänster är indelade i 45 klasser. Klasserna 1–34 innehåller varor och klasserna 35–45 tjänster. Klasserna innehåller beteckningar. Antalet sökta klasser påverkar priset på ansökan men antalet beteckningar påverkar inte.

Ett varumärke som klassificerats rätt och som beaktar sökandens behov underlättar handläggningen och betjänar varumärkesägaren mer effektivt.

Läs mer om klassificering.

Angivning av varorna och tjänsterna i e-tjänsten

Vår e-tjänst innehåller ett verktyg som hjälper dig klassificera och ange varor och tjänster. Ange varorna och tjänsterna klassvis. Om du inte kan hitta en viss vara eller tjänst i e-tjänsten, kan du lägga till en fritt formulerad beteckning under den klass där du tror beteckningen hör till.

Observera att de beteckningar som tjänsten automatiskt erbjuder redan har klassificerats rätt och kan godkännas. Detta förkortar handläggningstiden.

Efter inlämning kan du inte lägga till något i förteckningen

När ansökan har lämnats in kan du inte längre lägga till något i varu- och tjänsteförteckningen. Förteckningen kan alltså inte utökas att omfatta nya varor eller tjänster. Däremot kan varor eller tjänster strykas eller preciseras.

Använd databasen TMclass

I databasen TMclass kan du kontrollera vilka varu- eller tjänstebeteckningar som godkänts i respektive klass. Databasen drivs av EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. Gå till TMclass.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021