Gå direkt till innehållet
Meny

Val och anmälning av varor och tjänster i ansökan

I din ansökan ska du noggrant ange vad du vill skydda med varumärket. Därför ska du grundligt tänka igenom för vilka varor eller tjänster du kommer att använda ditt märke. Använd till exempel klassificeringsverktyget TMclass för att ta reda på vilken klass produkten eller tjänsten tillhör. Ange sedan varorna eller tjänsterna tydligt i din ansökan.

Observera att när vi har börjat handlägga din ansökan kan du inte längre lägga till i varu- och tjänsteförteckningen sådana varor eller tjänster som den ursprungligen inte har omfattat.

Hur väljer jag rätt klass?

Innan du lämnar in din ansökan måste du ha reda på vilka produkter eller tjänster du redan använder eller eventuellt kommer att använda varumärket för under de närmaste åren. Då kan du ange de varor och tjänster för vilka du ansöker om varumärket. Om du använder märket som kännetecken för varor, ska du välja någon av klasserna 1–34. Om varumärket används som kännetecken för tjänster, ska du välja någon av klasserna 35–45.

Exempel 1: Märket används som kännetecken för bilar. Den primära klassen är varuklass 12, i vilken bilar klassificeras som varor. Om du använder märket som kännetecken för en biluthyrningstjänst, är den primära klassen däremot 39, i vilken biluthyrningstjänster ingår.

Exempel 2: Ett företag som tillverkar datorprogramvaror vill registrera ett varumärke. Märket används som kännetecken både för datorprogram och för programmeringstjänster som görs på beställning. Märket söks i klass 9 för varubeteckningen "datorprogram" och i klass 42 för tjänstebeteckningen "planering och utveckling av datorprogramvaror".

Hur anger jag varorna och tjänsterna i min ansökan?

När du fyller i din varumärkesansökan i vår e-tjänst, kan du använda färdiga varu- och tjänstebeteckningar som finns att välja i ett klassificeringsverktyg i ansökan. Verktyget innehåller beteckningar som vi på Patent- och registerstyrelsen (PRS) redan har godtagit. Om du använder de färdiga beteckningarna, går handläggningen av din ansökan snabbare eftersom vi inte behöver granska din förteckning.

Du kan också skriva varu- och tjänsteförteckningen själv i din ansökan. I så fall granskar vi förteckningen och informerar dig om eventuella felaktigheter och brister genom att skicka dig ett formellt föreläggande.

Var hittar jag mer information och hur får jag hjälp med att välja rätt klass?

Du får en allmän uppfattning om vilka varor eller tjänster som ingår i klasserna genom att läsa sidan Klassrubriker.

Närmare information om innehållet i de olika klasserna hittar du på sidorna Allmänna anmärkningar och Klassrubriker med förklaringar.

När du utarbetar varu- och tjänsteförteckningen är det bra att använda klassificeringsverktyget TMclass eller Verktyget för varor och tjänsterÖppnas i en ny flik som hjälp. Även vår e-ansökan har ett klassificeringsverktyg. Dessa verktyg omfattar klassbeteckningar som vi redan har godtagit: om du använder de här beteckningarna, går det snabbare att handlägga din ansökan.

Obs! Om du söker varumärke för en sådan vara eller tjänst vars klassificering du är osäker på, ska du beskriva beteckningen i varu- och tjänsteförteckningen i din ansökan. Då är det säkert att beteckningen finns med i varu- och tjänsteförteckningen. Om det visar sig att beteckningen har anmälts i fel klass kan vi i vårt föreläggande be dig att korrigera klassindelningen.

Exempel: Ett företag som tillverkar snöskor söker varumärke och har i sin ansökan angett "Klass 25: Snöskor" som varuklass. Eftersom snörskor klassificeras i klass 28, ber vi i vårt föreläggande sökanden korrigera klassindelningen till "Klass 28: Snöskor". Om sökanden däremot har angett "Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, snöskor" i sin ansökan, ber vi sökanden korrigera klassindelningen till "Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; Klass 28: Snöskor".

PRS klassificeringsrådgivning

Om varken de här sidorna, klassificeringsverktyget TMclass eller klassificeringsverktyget i vår e-ansökan hjälper dig vid klassificeringen, kan du kontakta vår klassificeringsrådgivning:

  • tfn 029 509 5251

Om du inte når klassificeringspersonalen per telefon, kan du skicka e-post till:

  • luokitusneuvonta(at)prh.fi

Förteckningen kan inte utökas efter att du lämnat in ansökan

Det är viktigt att du anger klasserna så korrekt som möjligt i din ansökan. Efter att vi börjat handlägga ansökan kan du inte lägga till i förteckningen sådana varor eller tjänster som den ursprungligen inte har omfattat. Du kan däremot när som helst under registreringens giltighetstid inskränka varumärkets skyddsomfång, det vill säga stryka varor eller tjänster ur varu- och tjänsteförteckningen.

Exempel: Företaget tillverkar snöskor och vill registrera ett varumärke. Klassrubriken för klass 25 är "kläder, fotbeklädnader, huvudbonader". Snöskor är sportartiklar och klassificeras i klass 28, vars klassrubrik är "spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar ej ingående i andra klasser; julgransprydnader". Om du söker varumärke felaktigt i klass 25, kommer ansökan inte att omfatta snöskor.

Exempel på inskränkning

  • Klass 25 "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader"
  • Klass 25 "Kläder"
  • Klass 25 "Ytterkläder för män"
  • Klass 25 "Anoraker för män"
Utskriftsversion Uppdaterad 14.03.2024