Gå direkt till innehållet
Valikko

Klassrubriker

Beteckningarna i klassrubrikerna ger en generell hänvisning till de områden som varorna eller tjänsterna tillhör. De ger dig en allmän uppfattning om hurdana varor eller tjänster som ingår i klasserna.

Se de gamla klassrubrikerna nedtill på sidan.

Lista över gällande klassrubriker (NCL 12-2023)

Obs. Vissa beteckningar i klassrubrikerna anses vara för inexakta och kan därmed inte godtas i varu- och tjänsteförteckningar utan precisering. Sådana beteckningar är markerade med fetstil i listan nedan.

Varor

Klass 1. Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, samt för användning inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; kemiska sammansättningar för släckning och förebyggande av bränder; kemiska preparat för härdning och lödning; ämnen för garvning av djurskinn och djurhudar; bindemedel för industriell användning; spackel och andra fyllnadsmedel; kompost, gödsel och gödningsmedel; biologiska preparat för industriell och vetenskaplig användning.

Klass 2. Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen, färgmedel; bläck för tryckning, märkning och gravering; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målning, dekoration, tryckning och konst.

Klass 3. Icke-medicinsk kosmetika och icke-medicinska toalettpreparat; icke-medicinska tandpulver, tandkrämer och tandpastor; parfymer, eteriska oljor; blekningspreparat och andra ämnen som används vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel.

Klass 4. Industriella oljor och fetter, vax; smörjmedel och smörjämnen; dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel; bränslen och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning.

Klass 5. Farmaceutiska, medicinska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska livsmedel och dietiska substanser som är anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk, spädbarnsmat; dietiska tillskott för människor och djur; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

Klass 6. Oädla metaller och legeringar av dessa, malmer; material av metall för byggnation och konstruktion; flyttbara byggnader av metall; icke-elektriska kablar och trådar av oädla metaller; små järn- och metallvaror; metallbehållare för förvaring eller transport; kassaskåp.

Klass 7. Maskiner , verktygsmaskiner, eldrivna verktyg; motorer, inte för landfordon; maskinkopplings- och transmissionsdelar, inte för landfordon; jordbruksredskap, inte handdrivna handredskap; äggkläckningsmaskiner; försäljningsautomater.

Klass 8. Handverktyg och handredskap; bestick; sidovapen, förutom skjutvapen; rakhyvlar och rakapparater.

Klass 9. Apparater och instrument för vetenskap, forskning, navigation, fotografi, kinematografi, ljud och bild, optik, vägning, mätning, signalering, detektering, testning, inspektion, livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontroll av distribution eller användning av elektricitet; apparater och instrument för inspelning, sändning, återgivning eller behandling av ljud, bilder eller data; inspelade och nedladdningsbara media, datormjukvaror, tomma digitala och analoga media för inspelning och lagring; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räkneapparater; datorer och kringutrustning för datorer; dykardräkter, dykarmasker, öronproppar för dykare, näsklämmor för dykare och simmare, handskar för dykare, andningsapparater för sportdykare; brandsläckningsapparater.

Klass 10. Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial; terapeutiska anordningar och hjälpanordningar anpassade för funktionsnedsatta; massageapparater; apparater, anordningar och artiklar för amning av spädbarn; sexhjälpmedel, sexanordningar och sexartiklar.

Klass 11. Apparater och installationer för belysning, uppvärmning, kylning, ångalstring, kokning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.

Klass 12. Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport på land, i luften eller på vatten.

Klass 13. Skjutvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser.

Klass 14. Ädla metaller och legeringar av dessa; juvelerarvaror, ädelstenar och halvädelstenar; ur och tidmätningsinstrument.

Klass 15. Musikinstrument; notställ och stativ för musikinstrument; taktpinnar.

Klass 16. Papper och kartong; trycksaker; bokbindningsmaterial; fotografier; kontorsmaterial och andra kontorsförnödenheter, förutom möbler; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; teckningsmaterial och material för konstnärer; målarpenslar; instruktions- och undervisningsmaterial; plastark, plastfilm och plastpåsar för emballering och paketering; trycktyper, klichéer.

Klass 17. Obearbetat och bearbetat gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer och ersättningar för dessa material; extruderad plast och konstharts i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ledningar och rör, inte av metall

Klass 18. Läder och läderimitationer; djurskinn och djurhudar; bagage och väskor; paraplyer och parasoller; promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; halsband, koppel och kläder för djur.

Klass 19. Material, inte av metall, för byggnation och konstruktion; styva rör, inte av metall, för byggnation; asfalt, beck, tjära och bitumen; flyttbara byggnader, inte av metall; monument, inte av metall.

Klass 20. Möbler, speglar, tavelramar; behållare och containrar, inte av metall, för förvaring och transport; obearbetade eller delvis bearbetade djurben, horn, valfiskben eller pärlemor; snäckskal; sjöskum; bärnsten.

Klass 21. Redskap och behållare för hushåll eller kök; köksgeråd och bordsserviser, förutom gafflar, knivar och skedar; kammar och tvättsvampar; borstar, inte målarpenslar; borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; obearbetat eller delvis bearbetat glas, inte byggnadsglas; varor av glas, porslin och keramik.

Klass 22. Rep, linor, tåg och snören; nät; tält och presenningar; markiser av textil eller syntetiska material; segel; säckar för transport och förvaring av gods i stora partier; stoppnings-, emballerings- och vadderingsmaterial, inte av papper, kartong, gummi eller plast; obearbetat fintrådigt textilmaterial och ersättningar för dessa material.

Klass 23. Garn och tråd för textil användning.

Klass 24. Textilier och ersättningar för textilier; hushållslinne; gardiner och draperier av textil eller plast.

Klass 25. Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass 26. Spetsar, ganser och broderier, samt band och rosetter för sömnad; knappar, hakar och hyskor, nålar; konstgjorda blommor; hårdekorationer; löshår.

Klass 27.Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggning; väggbeklädnader, inte av textil.

Klass 28. Spel och leksaker; TV-spelkonsoler; gymnastik- och sportartiklar; julgransprydnader.

Klass 29. Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg; mjölk, ost, smör, yoghurt och andra mjölkprodukter; oljor och fetter för matlagning.

Klass 30. Kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; ris, pasta och nudlar; tapioka och sagogryn; mjöl och preparat tillverkade av spannmål; bröd, konditorivaror och godsaker; choklad; isglass och glass, sorbet; socker, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, kryddor, konserverade örter; vinäger, såser och andra smaktillsatser; is (fruset vatten).

Klass 31. Obearbetade och obehandlade jordbruks-, vattenbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter; obearbetade och obehandlade fröer och utsäden; färska frukter och grönsaker, färska örter; levande plantor, växter och blommor; lökar, plantor och fröer för plantering; levande djur; djurfoder och drycker till djur; malt.

Klass 32. Öl; alkoholfria drycker; mineralvatten och kolsyrat vatten; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat eller preparat för framställning av alkoholfria drycker.

Klass 33. Alkoholhaltiga drycker, förutom öl; alkoholhaltiga koncentrat eller preparat för framställning av drycker.

Klass 34. Tobak och tobaksersättningar; cigaretter och cigarrer; elektroniska cigaretter och orala förångare för rökare; artiklar för rökare; tändstickor.

Tjänster

Klass 35. Annons- och reklamverksamhet; ledning, organisering och administration av företag; kontorstjänster.

Klass 36. Finansiella tjänster, monetära tjänster, banktjänster; försäkringsverksamhet; fastighetsmäkleri.

Klass 37. Uppförande eller anläggande av byggnationer; installation och reparation eller underhåll ; gruvbrytning, olje- och gasborrning.

Klass 38. Telekommunikationstjänster.

Klass 39. Transport; emballering eller paketering samt förvaring av gods; anordnande av resor.

Klass 40. Behandling av ämnen och material ; återvinning av avfall och sopor; luftrening och vattenbehandling; tryckningstjänster; konservering av mat och dryck.

Klass 41. Undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass 42. Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster; industriella analystjänster, industriella forskningstjänster och industriella designtjänster; kvalitetskontroll och verifieringstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer.

Klass 43. Utskänkning av mat och dryck; tillfälligt boende.

Klass 44. Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; jordbruks-, vattenbruks-, trädgårds- och skogsbrukstjänster.

Klass 45. Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för fysiskt skydd av materiell egendom och människor; dejtingtjänster, sociala nätverkstjänster online: begravningstjänster; barnpassning.

Klassificeringen trädde i kraft 1 januari 2023.

Ändringar i klassificeringen

Mer information om hur klassificeringen har ändrats hittar du i våra meddelanden:

7.12.2022 Ändringar i varumärkesklassificeringen från 1 januari 2023


Gamla klassrubriker som inte längre gäller

Gamla varumärkesklasser (NCL11-2022)

Gamla varumärkesklasser (NCL11-2020)

Gamla varumärkesklasser (NCL11-2019)

Gamla varumärkesklasser (NCL11-2018)

Gamla varumärkesklasser (NCL11-2017)

Gamla varumärkesklasser (NCL11-2016)

Gamla varumärkesklasser (NCL10-2015)

Gamla varumärkesklasser (NCL10-2014)

Gamla varumärkesklasser (NCL10-2013)

Gamla varumärkesklasser (NCL10-2012)

Gamla varumärkesklasser (NCL9)

Gamla varumärkesklasser (NCL8)

Gamla varumärkesklasser (NCL7)

Gamla varumärkesklasser (NCL6)

Gamla varumärkesklasser (NCL5)

Gamla varumärkesklasser (NCL4)

Gamla varumärkesklasser (NCL3)

Gamla varumärkesklasser (NCL2)

Gamla varumärkesklasser (NCL1)

Internationell varumärkesklassificering på engelska (på WIPOs webbplats)Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2023